Przejdź do treści

Komunikat MPWIS z dnia 26 września 2020 r., przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie województwa mazowieckiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19.

Komunikat MPWIS z dnia 26 września 2020 r., przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie województwa mazowieckiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19.

Stan aktualny na dzień 26 września 2020 godzina 16.00.

*(komunikat jest opracowywany na podstawie meldunków nadzoru epidemiologicznego z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które wpływają na g. 16.00 danego dnia. Wszystkie nowe dane po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

Województwo mazowieckie:

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 27 036/ (2 696)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1 (pobyt w izolatorium na terenie woj. śląskiego)
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 1 327/ (65)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zachorowania na COVID-19/ (ostatnia doba): 493/(51)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 443/ (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 7 719/(80)

**(dana przekazana do Ministerstwa Zdrowia na godzinę 9.00 na podstawie porannego raportu laboratorium)

  • ** liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 12 085/ (146)

Informacje nt. liczby zgonów prezentowane są na podstawie dokumentacji (ZLK-5), które wpłynęły do powiatowych inspektorów sanitarnych i następnie nadesłanych meldunków do WSSE z całego województwa oraz zostały odnotowane na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu na terenie województwa mazowieckiego. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że data wykazania zgonów
w raporcie przedstawiającym sytuację epidemiologiczną nie jest równoważna z datą śmierci wykazanej osoby.

Wszystkie zgłoszenia napływające do Mazowieckiego Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego są weryfikowane i przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do Wojewody Mazowieckiego i Ministerstwa Zdrowia.

(wsse)

Wróć