Przejdź do treści

Komunikat Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nt. występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 30 września 2019 r.

Komunikat Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nt. występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 30 września 2019 r.

W okresie od 1 do 30 września 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano
3 przypadki zachorowań na odrę.

Zachorowania na odrę zarejestrowano w powiatach :

  • warszawskim – 2 osoby
  • grodziskim – 1 osoba

Zachorowały 3 osoby dorosłe w wieku 36 lat, 40 lat i 45 lat.

Wśród zarejestrowanych chorych 2 osoby nie były szczepione przeciwko odrze.

Wszyscy chorzy to obywatele Polski.

Łącznie od początku roku w województwie mazowieckim zarejestrowano 443 zachorowań na odrę.

Wszystkie zgłoszenia napływające do inspekcji sanitarnej są weryfikowane i przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz, w meldunkach dwutygodniowych, do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).
Po weryfikacji dane liczbowe mogą ulec zmianie ze względu na wykluczenie części przypadków. Na stronie www.http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.htmlNIZP-PZH prezentuje zweryfikowane dane z poszczególnych województw.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę, prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat konkretnych przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

 

(sw,rg)

Wróć