Przejdź do treści

Komunikat Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nt. występowania zachorowań na odrę na Mazowszu. Stan na dzień 31.12.2019 r.

Komunikat Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nt. występowania zachorowań na odrę na Mazowszu. Stan na dzień 31.12.2019 r.

W okresie od 1 do 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano 3 przypadki zachorowania na odrę (na terenie powiatu pruszkowskiego i makowskiego).

Chorzy to 2 osoby dorosłe w wieku 18 i 31 lat oraz dziecko w wieku 1 rok i 10 miesięcy.

Łącznie od początku roku 2019 r. w województwie mazowieckim zarejestrowano 552 przypadki zachorowań na odrę.

Wszystkie zgłoszenia napływające do inspekcji sanitarnej są weryfikowane i przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz, w meldunkach dwutygodniowych, do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).
Po weryfikacji dane liczbowe mogą ulec zmianie ze względu na wykluczenie części przypadków. Na stronie www.http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.htmlNIZP-PZH prezentuje zweryfikowane dane z poszczególnych województw.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę, prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat konkretnych przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi powiatowi inspektorzy sanitarni.

Wróć