Przejdź do treści

Komunikat Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 31 lipca 2019 roku.

Komunikat Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 31 lipca 2019 roku.

W okresie od 1 do 31 lipca 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano 21 przypadków  zachorowań na odrę.

Zachorowania na odrę zarejestrowano w powiatach :

  • warszawskim – 13 osób
  • grójeckim – 3 osoby
  • otwockim – 1 osoba
  • gostynińskim – 1 osoba
  • grodziskim – 1 osoba
  • wołomińskim – 1 osoba
  • żyrardowskim – 1 osoba

Zachorowały osoby dorosłe w wieku od 18 do 77 lat (20 osób) i 1 dziecko w wieku 9 lat.

Wśród zarejestrowanych chorych 10 osób nie było szczepionych przeciwko odrze.

3 osoby chore  to obcokrajowcy.

Od 1 lipca  do 31 lipca 2019 roku w ramach nadzoru nad otoczeniem osób chorych zaszczepiono przeciwko odrze 33 osoby.

Łącznie od początku roku  w województwie mazowieckim  zarejestrowano 437 zachorowań na odrę.

Od 1 stycznia 2019 roku w ramach nadzoru nad otoczeniem osób chorych zaszczepiono przeciwko odrze 4 053 osoby.

Wszystkie zgłoszenia napływające do inspekcji sanitarnej są weryfikowane i przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz, w meldunkach dwutygodniowych, do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).
Po weryfikacji dane liczbowe mogą ulec zmianie ze względu na wykluczenie części przypadków. Na stronie www.http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.htmlNIZP-PZH prezentuje zweryfikowane dane z poszczególnych województw.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę, prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat konkretnych przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni. 

Wróć