Przejdź do treści

Komunikat Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat występowania zachorowań na odrę w woj. mazowieckim. Stan na 31 sierpnia 2019 roku.

Komunikat Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat występowania zachorowań na odrę w woj. mazowieckim. Stan na 31 sierpnia 2019 roku.

W okresie od 1 do 31 sierpnia 2019 r.  na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano
3 przypadki  zachorowań na odrę.

Zachorowania na odrę zarejestrowano w powiatach :

  • warszawskim – 2 osoby
  • płońskim – 1 osoba

Zachorowało 2 dzieci  w wieku 2 lata i 9 lat oraz 1 osoba dorosła w wieku 38 lat.

Wśród zarejestrowanych chorych 2 osoby nie były szczepione przeciwko odrze.

Wszyscy chorzy to obywatele Polski.

Łącznie od początku roku  w województwie mazowieckim  zarejestrowano 440 zachorowań na odrę.

Od 1 stycznia 2019 roku w ramach nadzoru nad otoczeniem osób chorych zaszczepiono przeciwko odrze 4 055 osób.

Wszystkie zgłoszenia napływające do inspekcji sanitarnej są weryfikowane i przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz, w meldunkach dwutygodniowych, do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).
Po weryfikacji dane liczbowe mogą ulec zmianie ze względu na wykluczenie części przypadków. Na stronie www.http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.htmlNIZP-PZH prezentuje zweryfikowane dane z poszczególnych województw.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę, prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat konkretnych przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

Wróć