Przejdź do treści

Komunikat MPWIS dotyczący występowania zachorowań na odrę w woj. mazowieckim. Stan na 30 listopada 2019 r.

Komunikat MPWIS dotyczący występowania zachorowań na odrę w woj. mazowieckim. Stan na 30 listopada 2019 r.

W okresie od 1 do 30 listopada 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano 1 przypadek zachorowania na odrę.

Zachorowanie na odrę zarejestrowano w powiecie :

  • grójeckim – 1 osoba

Osoba chora to dziecko w wieku 1 rok i 2 miesiące, szczepione przeciwko odrze jedną dawką. W ramach nadzoru zaszczepiono 12 osób z kontaktu z chorym.

Łącznie od początku roku w województwie mazowieckim zarejestrowano 550 zachorowań na odrę.

Wszystkie zgłoszenia napływające do inspekcji sanitarnej są weryfikowane i przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz, w meldunkach dwutygodniowych, do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH). Po weryfikacji dane liczbowe mogą ulec zmianie ze względu na wykluczenie części przypadków. Na stronie www.http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.htmlNIZP-PZH prezentuje zweryfikowane dane z poszczególnych województw.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę, prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat konkretnych przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

 

Wróć