Przejdź do treści

Komunikat Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot. występowania zachorowań na odrę w woj. mazowieckim. Stan na dzień 31 października 2019 r.

Komunikat Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot. występowania zachorowań na odrę w woj. mazowieckim. Stan na dzień 31 października 2019 r.

W okresie od 1 do 31 października 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano 1 przypadek zachorowania na odrę.

Zachorowanie na odrę zarejestrowano w powiecie:

  • piaseczyńskim – 1 osoba

Chory to osoba dorosła, obcokrajowiec, nieszczepiony przeciwko odrze. Zaszczepiono 2 osoby z kontaktu z chorym.

Łącznie od początku roku w województwie mazowieckim zarejestrowano 445 zachorowań na odrę. Najwięcej przypadków wystąpiło w maju (89) natomiast od lipca obserwujemy sukcesywny spadek liczby zachorowań.

Wszystkie zgłoszenia napływające do inspekcji sanitarnej są weryfikowane i przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz, w meldunkach dwutygodniowych, do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).
Po weryfikacji dane liczbowe mogą ulec zmianie ze względu na wykluczenie części przypadków. Na stronie www.http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html NIZP-PZH prezentuje zweryfikowane dane z poszczególnych województw.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę, prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat konkretnych przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

Wróć