Przejdź do treści

Jakość wody wodociągu warszawskiego i wodociągu otwockiego.

Jakość wody wodociągu warszawskiego i wodociągu otwockiego.

W związku z doniesieniami mediowymi o fałszowaniu przez laboratorium  Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wyników badań dla warszawskich firm Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie informuje, że jakość wody do spożycia z wodociągu warszawskiego była i jest stale monitorowana przez akredytowane Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, jak również przez zatwierdzone do badań jakości wody do spożycia Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie nie posiada szczegółowych informacji na temat dokonanego fałszerstwa wyników badań wody, natomiast oświadcza, że jakość warszawskiej wody nie budziła i nie budzi zastrzeżeń.

Jednocześnie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku sprawuje bieżący nadzór nad publicznym wodociągiem otwockim i, posiadając niezależne wyniki badań z własnego laboratorium, potwierdza, że jakość wody w wodociągu otwockim również nie budziła i nie budzi wątpliwości.

(jj,jn)

Wróć