Przejdź do treści

2 maja 2019 r. ustalony dniem wolnym od pracy.

2 maja 2019 r. ustalony dniem wolnym od pracy.

Na podstawie § 2a ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz.505 oraz z 2008r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

  1. ) 2 maja 2019r. ustala się dniem wolnym od pracy;
  2. ) 11 maja 2019r. wyznacza się dniem pracy

Wróć