Przejdź do treści

Bezpieczeństwo preparatów szczepionkowych na Mazowszu pod stałym nadzorem

Bezpieczeństwo preparatów szczepionkowych na Mazowszu pod stałym nadzorem

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, w związku z pojawieniem się w mediach informacji dotyczącej podawania dzieciom preparatów szczepionkowych znajdujących się poza łańcuchem chłodniczym informuje, że na terenie województwa mazowieckiego nie było przypadków podawania nieprawidłowo przechowywanych preparatów szczepionkowych o nazwach i numerach serii wymienianych w ostatnich dniach w mediach. Informacji nt. konkretnych przypadków należy zasięgać we właściwych terenowo powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych i w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych.

W województwie mazowieckim placówki medyczne reagują zgodnie z procedurami w sytuacji wystąpienia zakłóceń w przechowywaniu szczepionek i w razie konieczności poddają je utylizacji.

Maria Pawlak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie podkreśla: - Nie są nam znane przypadki podmiotów leczniczych, które zatajałyby przed nami fakt nieprawidłowego przechowywania preparatów szczepionkowych i aplikowania ich później małym pacjentom. Przychodnie zgłaszają nieprawidłowości wynikające z przerwania łańcucha chłodniczego. Działania wyjaśniające podejmowane są za każdym razem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego terenowo dla podmiotu leczniczego wspólnie z tym podmiotem. O sprawie jest zawsze informowana Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

W województwie mazowieckim szczepienia ochronne wykonują 1582 punkty szczepień w 1193 podmiotach prowadzących działalność leczniczą. (Stan Sanitarny województwa mazowieckiego _ akt. 31.12.2016 r.)

Więcej informacji o szczepieniach w serwisie NIZP-PZH: http://szczepienia.pzh.gov.pl/

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo-zdrowia-uspokaja-pacjentow-i-komentuje-burze-wokol-uzycia-szczepionek/

https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/599-szczep

(at, dk, jn)

Wróć