Aktualna sytuacja epidemiologiczna rozprzestrzeniania się w woj. mazowieckim szczepów bakterii Klebsiella Pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu NDM (KP New Delhi).

Aktualna sytuacja epidemiologiczna rozprzestrzeniania się w woj. mazowieckim szczepów bakterii Klebsiella Pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu NDM (KP New Delhi).

10 marca 2017 r.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna rozprzestrzeniania się w woj. mazowieckim szczepów bakterii Klebsiella Pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu NDM (KP New Delhi).

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie informuje:

w związku z wzmożonym nadzorem epidemiologicznym nad Klebsiella pneumoniae typu NDM w 2016 r. szpitale woj. mazowieckiego poza rejestracją indywidualnych przypadków zgłaszały do PSSE ogniska, w których występowały zakażenia objawowe tą bakterią a także sytuacje wewnątrzoddziałowych transmisji kolonizacji ww. patogenem (w przypadku stwierdzenia przynajmniej 2 powiązanych epidemiologicznie przypadków). Zarejestrowano 19 ognisk objawowych zakażeń szpitalnych oraz zgłoszono dodatkowo 31 transmisji.

78% pacjentów stanowiły osoby z kolonizacją p. pokarmowego Klebsiella pneumoniae typu NDM. W sumie epidemiczne rozprzestrzenianie tego drobnoustroju zgłoszono w 24 szpitalach na Mazowszu, które dzięki podjętym działaniom do końca 2016 roku wygasiły ogniska i transmisje. Na początku tego roku w trakcie wygaszania są także ogniska epidemiczne w 4 dodatkowych szpitalach, które zgłosiły takie sytuacje w 2016 r.

 

Obecnie od stycznia 2017 r. zgłoszono sytuacje transmisji wewnątrzszpitalnych Klebsiella pneumoniae typu NDM w 10 szpitalach (4 w Warszawie i 6 poza Warszawą). Dotyczy to 6 pacjentów z zakażeniem i 24 osób z kolonizacją tym patogenem.(max. w 1 ognisku - 4 osoby).

 

W związku z prowadzonymi intensywnie działaniami wychwytywania pacjentów podczas badań przy przyjęciu do szpitala zwiększona wykrywalność i związane z tym trudności występują obecnie zwłaszcza w dużych szpitalach poza Warszawą i innych, do których trafiają pacjenci wcześniej hospitalizowani. Pojedyncze osoby są także hospitalizowane w różnych oddziałach w kilku warszawskich szpitalach.

 

Nad rozwiązaniem problemu pracują poszczególne Zespoły Kontroli ZSZ. Stale odbywają się wzmożone kontrole PSSE województwa mazowieckiego.

 

(at, jn)

Wróć