Przejdź do treści

Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy w województwie mazowieckim.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy w województwie mazowieckim.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w okresie 1 - 22 października 2019 r. na terenie woj. mazowieckiego zgłoszono i zarejestrowano 65 856 zachorowań na grypę oraz podejrzeń zachorowań na grypę, tj. zachorowań grypopodobnych i ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych.

Dane pochodzą z poszczególnych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które otrzymują meldunki epidemiologiczne z placówek medycznych – głównie z przychodni i ośrodków zdrowia.

Statystyka w ww. okresie, w grupach wiekowych przedstawia się następująco:

Wiek 0-4 lata: Mazowsze – 17 473 osoby, w tym Warszawa – 923 osoby;

Wiek 5-14 lat: Mazowsze – 11 468 osób, w tym Warszawa – 465 osób;

Wiek 15-64 lata: Mazowsze – 30 365 osób, w tym Warszawa – 3 000 osób;

Wiek 65+: Mazowsze – 6 550 osób, w tym Warszawa – 691 osób.

W samej Warszawie zgłoszono łącznie w okresie 1- 22 października 2019 r. 5 079 przypadków zachorowań.

Zgłoszenia od lekarzy przekazywane są za pośrednictwem organów państwowej inspekcji sanitarnej do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), który publikuje dane ogólnopolskie na stronie: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/index.htm.

Szczepienia

Do okresu zwiększonego występowania przeziębień i zachorowań na grypę warto się przygotować. Najskuteczniejsze są szczepienia. Zaleca się je wszystkim osobom (po ukończeniu 6 m. ż.), które chcą uniknąć zachorowania i nie mają przeciwskazań do szczepienia. Szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszą ochroną przeciw niebezpiecznym powikłaniom pogrypowym, takim jak: zapalenia płuc, zapalenia mięśnia sercowego, zawały serca czy udar mózgu.

Bardzo ważną grupą są pracownicy ochrony zdrowia, którzy powinni szczepić się każdego roku. Dotyczy to zwłaszcza osób, które kontaktują się bezpośrednio z pacjentami z grupy ryzyka, tj. małymi dziećmi czy pacjentami z zaburzeniami odporności.Lekarze i pielęgniarki powinni dawać przykład swoim pacjentom, znajomym i rodzinie!

Ogólne zalecenia

W okresie infekcji należy regularnie wietrzyć pomieszczenia, omijać duże skupiska ludzi. Wirusy przeżywają na różnych powierzchniach nawet do 48 godzin. Mogą być na poręczach w autobusach czy na klamkach – dlatego należy często myć ręce. W miarę możliwości należy unikać długiego przebywania w zamkniętych, ogrzewanych, klimatyzowanych pomieszczeniach. Niesprzyjające warunki to także częste zmiany temperatury prowadzące do przegrzewania lub wychłodzenia organizmu.

Grypa

to choroba o ostrym przebiegu spowodowana zakażeniem układu oddechowego wirusem grypy. Zachorowania u ludzi wywołują typy A i B wirusa grypy. Typ A dzieli się na podtypy w zależności od rodzaju 2 białek na powierzchni cząsteczki wirusa: hemaglutyniny (H) i neuraminidazy (N). Grypę najczęściej wywołują wirusy podtypów H1N1 i H3N2 (w niektórych sezonach H1N2), w mniejszym stopniu wirus grypy B. To z tych typów wirusa produkowane są szczepionki przeciwko grypie.

Przebieg choroby

W grypie rozwój choroby jest szybki. Średnio po 48 godzinach pojawiają się objawy, które trwają w przypadku grypy ok. 1-2 tygodni. Przebieg choroby w grypie może być od łagodnego po ciężki i na pierwszy plan wybijają się objawy ogólnoustrojowe o dużym nasileniu.

Objawy grypy:

  • gorączka – w grypie objawem charakterystycznym jest wysoka gorączka (powyżej 380C), która trwa średnio 3-4 dni
  • ból głowy – intensywny, silny
  • ból gardła – rzadko
  • uogólniony ból mięśni i stawów – o dużym nasileniu
  • nieżyt nosa (katar) – występuje sporadycznie i nigdy nie jest tak intensywny jak w przeziębieniu
  • kichanie – w grypie czasami
  • kaszel – ma charakter suchy i napadowy,
  • osłabienie, wyczerpanie – wczesne i bardzo nasilone oraz może się przeciągać nawet do 2-3 tygodni

W przypadku wystąpienia ww. objawów należy zgłosić się do lekarza.

Należy także ograniczyć kontakt z innymi ludźmi oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny: zasłaniać usta i nos podczas kaszlu i kichania metodą ,,w zgięcie łokcia”, stosować chusteczki jednorazowe i niezwłocznie je wyrzucać, często myć ręce!

(jn, at)

www.szczepienia.pzh.gov.pl

www.mp.pl

Wróć