Przejdź do treści

Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy sezonowej w województwie mazowieckim.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy sezonowej w województwie mazowieckim.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie podaje informacje o liczbie zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne w okresie 23 – 31 stycznia 2019 r.:

Na terenie województwa mazowieckiego zgłoszono i zarejestrowano w ostatnim tygodniu stycznia 39 237 przypadków, w tym w Warszawie 3 207 osób.

W omawianym okresie w mazowieckich szpitalach hospitalizowano z powodu grypy i zachorowań grypopodobnych 123 osoby. W większości były to osoby skierowane z objawami ze strony układu oddechowego, jedna z hospitalizowanych osób - z objawami ze strony układu krążenia.

W omawianym okresie odnotowano 1 zgon osoby w grupie wiekowej 40-49 lat z powodu grypy AH1N1 z powikłaniem pogrypowym – ostrym zapaleniem płuc.

To zebrane informacje na podstawie meldunków epidemiologicznych z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, przedstawiających dane ze sprawozdań z przychodni i ośrodków zdrowia. Dane te publikowane są również przez NIZP-PZH, Krajowy Ośrodek ds. Grypy i Główny Inspektorat Sanitarny.

Na całym Mazowszu w okresie od 1 października 2018 do 31 stycznia 2019 r. odnotowano w sumie 360 310 przypadków zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. O ile ostatnie trzy miesiące starego roku przynosiły średnio ponad 82 tysiące przypadków zachorowań, to dane za styczeń 2019 r. wskazują, że zachorowań zgodnie z przewidywaniami przybywa. Trwa szczyt zachorowań, który przypada zawsze na pierwsze trzy miesiące roku. W całym styczniu 2019 r. zachorowało już na Mazowszu 114 162 osoby. W stosunku do stycznia 2018 r. jest to jednak spadek zachorowań (styczeń 2018 - 120 097 osób).

Pacjenci zgłaszający się do szpitali i przychodni najczęściej mają zapalenie oskrzeli, infekcje dróg oddechowych. Narzekają także na bóle mięśni i wysoką gorączkę do 40 stopni Celsjusza. Do lekarzy trafia wielu pacjentów w wieku 20-50 lat, dotąd nie chorujących, którzy mają ciężki przebieg grypopodobnych infekcji wirusowych. Mimo leczenia nawet wieloma lekami pacjenci trafiają z ciężkimi powikłaniami pogrypowymi typu zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, astma, długotrwały kaszel.

W okresie infekcji należy regularnie wietrzyć pomieszczenia, omijać duże skupiska ludzi oraz dokładnie myć ręce.

(jn)

Wróć