Przejdź do treści

Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy sezonowej w województwie mazowieckim.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy sezonowej w województwie mazowieckim.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie informuje, że w okresie od 1 do 22 listopada 2018 r. na terenie woj. mazowieckiego zgłoszono i zarejestrowano łącznie 60 643 przypadki zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. W samej Warszawie we wskazanym okresie zgłoszono 4 726 przypadki zachorowań. Liczba osób skierowanych do szpitala z objawami głównie ze strony układu oddechowego lub układu krążenia to łącznie 162 osoby, w tym tylko w minionym tygodniu (15-22 listopada) – 38 osób .

Łącznie od 1 października 2018 r. odnotowano 141 720 przypadków zachorowań na Mazowszu i 14 575 przypadków w stolicy. Dotychczas nie odnotowano zgonów z powodu grypy na terenie województwa mazowieckiego.

Powyższe informacje zebrano na podstawie meldunków epidemiologicznych z poszczególnych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które otrzymują dane z przychodni i ośrodków zdrowia.

Najczęściej pacjenci zgłaszają się do szpitali i przychodni z objawami infekcji dróg oddechowych, gorączką nawet do 40 stopni Celsjusza, bólami głowy, bólami mięśniowo-stawowymi, kaszlem, bólem gardła lub dusznością. Są źródłem zachorowań dla innych osób a zachorowanie jest powodem absencji zawodowej.

Najskuteczniejszą ochroną przeciw grypie, jak i niebezpiecznym powikłaniom pogrypowym, takim jak zapalenia płuc, zapalenia mięśnia sercowego, zawały serca czy udar mózgu są szczepienia ochronne. Zaleca się je wszystkim osobom które chcą uniknąć zachorowania, nie mają przeciwskazań do szczepienia i ukończyły 6 miesiąc życia.

Zgodnie z polskim programem szczepień ochronnych (PSO) ze względów epidemiologicznych powinny być szczepione zarówno dzieci w wieku od ukończenia6.miesiąca życia do ukończenia 18. roku życia, jak i dorośli, zwłaszcza powyżej 55 lat a także osoby mające bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z małymi dziećmi (do ukończenia 6. miesiąca życia) oraz z osobami w wieku podeszłym lub z przewlekle chorymi. Szczególnymi grupami zawodowymi wskazanymi do szczepienia przeciwko grypie są pracownicy ochrony zdrowia, szkół, handlu, transportu, policji, wojska, straży granicznej, straży pożarnej. Grupa ryzyka to także pensjonariusze placówek dla osób przewlekle chorych, osób w podeszłym wieku czy niepełnosprawnych (DPS, ZOL, ZPO, hospicja, ośrodki rehabilitacji, opieki długoterminowej itp.)

 

Niestety, w Polsce odsetek osób szczepiących się przeciwko grypie jest wciąż bardzo niski i utrzymuje się na stałym poziomie ok. 3,7%.

Obecnie na polskim rynku są dostępne dwie szczepionki inaktywowane czterowalentne, zawierające genotypy wirusów typu A i B, rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia - WHO.

Co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych?

Nie lekceważ objawów grypy lub grypopodobnych. Chroń siebie i innych:

  • zaszczep siebie i swoich najbliższych przeciw grypie,
  • przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,
  • jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem,
  • dobrze, abyś poza domem i w podróży zawsze miał przy sobie żel lub płyn do rąk albo zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki podczas podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
  • jeśli nie masz chusteczek jednorazowych, kichaj i kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem i nie przeniesiesz go na inne osoby,
  • w miejscach publicznych, środkach transportu unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
  • unikaj masowych zgromadzeń, bliskiego kontaktu „twarzą w twarz” z innymi ludźmi w transporcie publicznym - zwłaszcza podczas dłuższych podróży,
  • zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń,
  • w przypadku wystąpienia objawów grypowych zgłoś się do lekarza, nie idź do pracy, zostań w domu do czasu ustąpienia objawów.

(jn,at,sw)

Wróć