Przejdź do treści

Komunikaty

Archiwum komunikatów

Komunikat nr 17 Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie podejmowanych działań w związku z awarią kolektorów oczyszczalni ścieków „Czajka” w zakresie nadzoru nad jakością wody” - stan na 19 września 2019 r. g. 15.00.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z awarią układu przesyłowego ścieków na terenie m.st. Warszawy prowadzony jest obecnie stały codzienny wzmożony monitoring jakości wody do spożycia na terenie powiatów województwa mazowieckiego, przez które przepływa Wisła.

Na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Płońsku, Sochaczewie, Powiecie Warszawskim Zachodnim nie ma ujęć wody zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę opartych na ujęciu wody z rzeki Wisły. Na terenie działania sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do komunikatu z dnia poprzedniego.

Czytaj więcej

Sprostowanie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie doniesień Okręgowej Izby Lekarskiej w Wa-wie w mediach społecznościowych na temat bezpieczeństwa sanitarnego szpitali funkcjonujących na terenie woj. mazowieckiego.

W dniu 17 września br. na portalu społecznościowym Twitter Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie opublikowała informację przedstawiającą cyt. (pisownia oryginalna): „listę placówek, które nie spełniły wymagań sanitarnych określonych na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Lista powstała na podstawie raportu Sanepidu wg danych @MyPacjenci w trybie dostępu do informacji publicznej (w każdym województwie z osobna). #PolskaToChoryKraj bo normy sanitarne dla szpitali nie są przestrzegane. Według kontroli Sanepidu 164 ośrodki odnotowały uchybienia o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pacjentów”.

Czytaj więcej

Komunikat nr 16 Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie podejmowanych działań w związku z awarią kolektorów oczyszczalni ścieków „Czajka” w zakresie nadzoru nad jakością wody” - stan na 18 września 2019 r. g. 15.00

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z awarią układu przesyłowego ścieków na terenie m.st. Warszawy prowadzony jest obecnie stały codzienny wzmożony monitoring jakości wody do spożycia na terenie powiatów województwa mazowieckiego, przez które przepływa Wisła.

Na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Płońsku, Sochaczewie, Powiecie Warszawskim Zachodnim nie ma ujęć wody zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę opartych na ujęciu wody z rzeki Wisły. Na terenie działania sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do komunikatu z dnia poprzedniego.

Czytaj więcej

Komunikat nr 15 Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie podejmowanych działań w związku z awarią kolektorów oczyszczalni ścieków „Czajka” w zakresie nadzoru nad jakością wody” - stan na 17 września 2019 r. g. 14.30.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z awarią układu przesyłowego ścieków na terenie m.st. Warszawy prowadzony jest obecnie stały codzienny wzmożony monitoring jakości wody do spożycia na terenie powiatów województwa mazowieckiego, przez które przepływa Wisła.

Na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Płońsku, Sochaczewie, Powiecie Warszawskim Zachodnim nie ma ujęć wody zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę opartych na ujęciu wody z rzeki Wisły. Na terenie działania sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do komunikatu z dnia poprzedniego.

Czytaj więcej

Komunikat nr 14 Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie podejmowanych działań w związku z awarią kolektorów oczyszczalni ścieków „Czajka” w zakresie nadzoru nad jakością wody” - stan na 16 września 2019 r. g. 14.30.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z awarią układu przesyłowego ścieków na terenie m.st. Warszawy prowadzony jest obecnie stały codzienny wzmożony monitoring jakości wody do spożycia na terenie powiatów województwa mazowieckiego, przez które przepływa Wisła.

Na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Płońsku, Sochaczewie, Powiecie Warszawskim Zachodnim nie ma ujęć wody zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę opartych na ujęciu wody z rzeki Wisły. Na terenie działania sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do komunikatu z dnia poprzedniego.

Czytaj więcej