Przejdź do treści

Historia WSSE

Poprzednie logo Inspekcji Sanitarnej

Państwowa Inspekcja Sanitarna istnieje na obszarze Mazowsza od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości.

Warszawa, ze zrozumiałych względów, stała się centrum walki służb medycznych z wszelkiego rodzaju zagrożeniami zdrowotnymi społeczeństwa. Z narażeniem własnego życia pracownicy placówek sanitarno-epidemiologicznych regionu ratowali ludzi przed plagą duru brzusznego, czerwonką, błonicą, chorobami wenerycznymi, gruźlicą. Ich ofiarność połączona z rozwojem nauk medycznych sprawiła, że wiele chorób bezpowrotnie przeszło w niepamięć.

Pracownicy WSSE

Ta walka z zagrożeniami trwa. Ponad 2000 pracowników Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej województwa mazowieckiego z powodzeniem prowadzi wśród mieszkańców popularyzację oświaty zdrowotnej, kontrolę oraz badania laboratoryjne żywności, wody, przedmiotów użytku. Dba o stan sanitarny szkół i zakładów pracy, zachęca do profilaktycznych badań i szczepień.

Z gromadzonych od lat danych statystycznych wynika, że jak dawniej, nie jest to praca bezzasadna. Dotyczy także poprawy higieny radiacyjnej, stanu powietrza, zmniejszenia chorób zawodowych itp.

Obowiązujące logo Inspekcji Sanitarnej

Po zakończeniu II wojny światowej najpierw była Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy ul. Nowogrodzkiej 82, reorganizowana systematycznie wraz z administracją państwową. Później (lipiec 1975 r.) połączono ją z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, mieszczącą się w Aninie. Od lat siedziba WSSE znajduje się przy ul. Żelaznej 79, na stołecznej Woli.

Budynek WSSE -hol główny

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, wspólnie z 38 powiatowymi stacjami i jedną graniczną, sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców województwa mazowieckiego.

Obejmujemy monitoringiem ponad 40 tysięcy obiektów produkujących i wprowadzających żywność na rynek.

Nadzorem sanitarnym obejmujemy ponad 4500 placówek lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz gabinetów lekarskich i stomatologicznych.

Pion higieny pracy kontroluje ponad 17 tysięcy zakładów, w których zatrudnionych jest ok. 620 tysięcy pracowników.

Uczestniczymy we wszystkich ważniejszych programach edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Są to między innymi "Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu", "Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS", "Trzymaj Formę!".

Dostosowując się do standardów unijnych, zmodernizowaliśmy laboratoria oraz wyposażyliśmy je w nowoczesną aparaturę, wprowadzając jednocześnie najnowsze metody badawcze.

Pracujemy zgodnie z systemem zarządzania opartym na wymaganiach normy PN – EN ISO/IEC 17025. Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 537.