Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy

Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy, obchodzony co roku w dniu 1 października w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, zwyczajowo rozpoczyna w przestrzeni publicznej kolejny sezon grypowy. To jeden z rozpoznawalnych elementów komunikacji ze społeczeństwem, mający mobilizować ludzi do walki z grypą i poprzez różnorakie akcje i wydarzenia przedstawiać społeczeństwu następstwa powikłań pogrypowych oraz rzeczywiste konsekwencje i koszty, jakie generuje grypa.

Czytaj więcej

Informacja MPWIS nr 4 nt. wydanych przez PPIS na terenie woj. maz. opinii dt. zmiany nauczania w placówkach oświatowych związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych SARS-CoV-2._okres raportu 18 – 25 września 2020 r.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.08.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) wprowadzono zapis, że Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Czytaj więcej

Informacja MPWIS nr 3 nt. wydanych przez PPIS na terenie woj. maz. opinii dt. zmiany nauczania w placówkach oświatowych związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych SARS-CoV-2._okres raportu 11 – 18 września 2020 r.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.08.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) wprowadzono zapis, że Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Czytaj więcej

Informacja MPWIS nr 2 na temat wydanych przez PPIS na terenie woj. mazowieckiego opinii dotyczących zmiany nauczania w placówkach oświatowych związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych koronawirusa SARS-CoV-2.-okres raportu 7-11.09.2020 r.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) wprowadzono zapis, że Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Czytaj więcej

Opinie PPIS dotyczące zmiany nauczania w placówkach oświatowych związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych koronawirusa SARS-CoV-2.

Informacja MPWIS na temat wydanych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego opinii dotyczących zmiany nauczania w placówkach oświatowych związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych koronawirusa SARS-CoV-2.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) wprowadzono zapis, że Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Czytaj więcej