Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Zmiany w kadrze zarządzającej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

W dniu  1 września 2020 r. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dr n.med. Krzysztof Skórczewski wraz z kadrą kierowniczą i pozostałymi pracownikami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie powitali w swoim gronie nowego Zastępcę Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie i jednocześnie Zastępcę Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - Panią dr n. med. Agatę Wolską. 

Czytaj więcej

Przelew dodatkową możliwością płatności za badanie na nosicielstwo.

Szanowni Państwo

Od dnia 1 września 2020 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie uruchamia dodatkową możliwość dokonywania płatności za badanie na nosicielstwo (trzy próbki) – przelewem na konto bankowe.

Warunkiem przyjęcia zlecenia jest dokonanie przelewu w wysokości 120 zł za wykonanie badania i dostarczenie wydrukowanego potwierdzenia

Dane do przelewu:
Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa.

Nazwa banku: NBP Oddział w Warszawie

Nr rachunku: 81 1010 1010 0015 6022 3100 0000

W tytule przelewu proszę wpisywać:
Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie

Czytaj więcej

Wytyczne GIS dla szkół od 1 września 2020 r.

Od 1 września rusza nowy rok szkolny 2020/2021, a wraz z nim uczniowie wracają do szkół i stacjonarnego systemu nauczania. Dla zapewnienia bezpieczeństwa tych zajęć w czasie pandemii Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny rekomendują elastyczne modele kształcenia (tradycyjny-stacjonarny, mieszany-hybrydowy oraz zdalny), które będą uzależnione od lokalnej sytuacji epidemiologicznej. Aby pomóc szkołom w organizacji nowego roku szkolnego Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne, na podstawie których dyrektorzy mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT XII M. K. do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. (kopia)

KOMUNIKAT XII Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

dotyczący stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDNw sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=1043.

 

Czytaj więcej

KOMUNIKAT XI M. K. do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

KOMUNIKAT XI Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

dotyczący informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=1042.

Czytaj więcej