Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów.

Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Wynika to zarówno z ogólnych wymagań higienicznych przy produkcji żywności, jak również z aktualnego zagrożenia Covid-19. Dlatego też konieczne jest unikanie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel).

Czytaj więcej

Współpraca Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie z mobilnym laboratorium diagnostycznym Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w zakresie walki z epidemią koronawirusa w województwie mazowieckim.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną dotyczącą zachorowań na COVID-19 w województwie mazowieckim, na wniosek Wojewody Mazowieckiego, w okresie od 20 marca do 19 maja, baza diagnostyczna Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie została wsparta przez mobilne laboratorium diagnostyczne Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj więcej

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny składa podziękowanie Fundacji Grupy PKP za przekazanie dla WSSE w Warszawie sprzętu diagnostycznego, umożliwiającego wykrywanie wirusa SARS-CoV-2 w materiale klinicznym.

Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie wykonuje badania materiału pobranego od ludzi w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. Laboratorium WSSE w Warszawie to laboratorium wirusologiczne (BSL-2), które wykonuje badania metodą molekularną (Real Time PCR). Polega to na identyfikacji materiału genetycznego wirusa w próbce materiału biologicznego.

Czytaj więcej

Opinia NIZP-PZH z dnia 19 marca 2020 r. dotyczącą koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny zjawisko przenoszenia się różnych patogenów wywołujących choroby zakaźne układu oddechowego takie jak odra, gruźlica, grypa, zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS), w tym wirusa SARS-CoV-2, wywołującego jednostkę chorobową COVID-19 w powietrzu wewnątrz pomieszczeń oraz związane z tym ryzyko infekcji przebywających w nim osób jest procesem znanym i potwierdzonym w wielu publikacjach naukowych. Mimo to, szczegółowy mechanizm przenoszenia chorób zakaźnych poprzez powietrze w pomieszczeniach zamkniętych, w tym za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, nie jest jeszcze w pełni poznany. Każdorazowo jest on zależny od kilku złożonych procesów fizycznych i biologicznych

Czytaj więcej