Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Wręczono odznaki honorowe „ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” Ministra Zdrowia dla pracowników mazowieckiej inspekcji sanitarnej. Jubileuszowa konferencja mazowieckich służb sanitarnych.

7 listopada br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie odbyła się Konferencja jubileuszowa z okazji 99-lecia Służb Sanitarnych oraz 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski. Podczas uroczystości 26 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego zostało wyróżnionych odznaką honorową „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” Ministra Zdrowia. Odznaczono nimi osoby, które swoim zaangażowaniem
i sumienną, wieloletnią pracą aktywnie rozwijają działalność służb sanitarnych w Polsce. Wśród wyróżnionych osób znalazła się Maria Pawlak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Grzegorz Hudzik, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz licznie zaproszeni goście.

Czytaj więcej

Odra zaatakowała w Pruszkowie.

Powiat pruszkowski w województwie mazowieckim dołączył właśnie do miejsc, gdzie pojawiło się kolejne ognisko epidemiczne związane z zachorowaniami na odrę. Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pruszkowie niezwłocznie podjęła wszelkie działania mające na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się choroby na szerszą skalę. Niestety, ognisko epidemiczne rozszerza się.

Czytaj więcej

Ogłoszenia o zbędnych - zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Warszawie.

- Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego –

Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) informuję, iż Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie posiada do zagospodarowania zużyte / zbędne składniki majątku.

Czytaj więcej

Pracownicy służby zdrowia chronią przed grypą siebie i osoby ze swego otoczenia pracy.

Wpisując się w działania edukacyjne podejmowane przez różne instytucje na rzecz propagowania proszczepiennych postaw związanych z profilaktyką przeciwko grypie, zakończyliśmy akcję organizowaną w pierwszych dniach października w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. W szczepieniach przeciwko grypie wzięło udział ponad 60 pracowników naszej instytucji. Badania kwalifikacyjne do szczepienia przeprowadziła doktor Maria Pawlak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie a szczepienia wykonała Anna Tkaczyk, pracownik Sekcji Szczepień Ochronnych WSSE w Warszawie.

Czytaj więcej

"Zaktualizowana wersja raportu „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS w województwie mazowieckim”

"Zaktualizowana wersja raportu „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS w województwie mazowieckim”, przygotowanego przez Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Mazowieckim.

Publikacja przedstawia charakterystykę demograficzną i epidemiologiczną AIDS i infekcji HIV w naszym regionie, podsumowuje działania podjęte w latach 2014-2016, dotyczące profilaktyki zdrowotnej, leczenia i wsparcia społecznego.

Czytaj więcej