Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Odra zaatakowała w Pruszkowie.

Powiat pruszkowski w województwie mazowieckim dołączył właśnie do miejsc, gdzie pojawiło się kolejne ognisko epidemiczne związane z zachorowaniami na odrę. Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pruszkowie niezwłocznie podjęła wszelkie działania mające na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się choroby na szerszą skalę. Niestety, ognisko epidemiczne rozszerza się.

Czytaj więcej

Ogłoszenia o zbędnych - zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Warszawie.

- Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego –

Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) informuję, iż Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie posiada do zagospodarowania zużyte / zbędne składniki majątku.

Czytaj więcej

Pracownicy służby zdrowia chronią przed grypą siebie i osoby ze swego otoczenia pracy.

Wpisując się w działania edukacyjne podejmowane przez różne instytucje na rzecz propagowania proszczepiennych postaw związanych z profilaktyką przeciwko grypie, zakończyliśmy akcję organizowaną w pierwszych dniach października w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. W szczepieniach przeciwko grypie wzięło udział ponad 60 pracowników naszej instytucji. Badania kwalifikacyjne do szczepienia przeprowadziła doktor Maria Pawlak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie a szczepienia wykonała Anna Tkaczyk, pracownik Sekcji Szczepień Ochronnych WSSE w Warszawie.

Czytaj więcej

"Zaktualizowana wersja raportu „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS w województwie mazowieckim”

"Zaktualizowana wersja raportu „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS w województwie mazowieckim”, przygotowanego przez Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Mazowieckim.

Publikacja przedstawia charakterystykę demograficzną i epidemiologiczną AIDS i infekcji HIV w naszym regionie, podsumowuje działania podjęte w latach 2014-2016, dotyczące profilaktyki zdrowotnej, leczenia i wsparcia społecznego.

Czytaj więcej

1 października - Ogólnopolski Dzień Ważenia Tornistrów.

Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, którą 1 października br. w godzinach przedpołudniowych zainaugurowało spotkanie Głównego Inspektora Sanitarnego – Jarosława Pinkasa oraz Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej w szkole podstawowej na warszawskim Bemowie. W spotkaniu z uczniami a potem z dziennikarzami wzięli udział także: Maria Pawlak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie: Jadwiga Mędelewska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie; Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Czytaj więcej