Przejdź do treści

Zmiany w kadrze zarządzającej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Zmiany w kadrze zarządzającej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

W dniu  14 grudnia 2020 r. decyzją Ministra Krzysztofa Saczki wz. Głównego Inspektora Sanitarnego na stanowisko Zastępcy Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie został powołany Pan dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz.

Pan Inspektor przez ostatnie dwa lata pracował w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia jako Zastępca Dyrektora Departamentu. Z wykształcenia jest doktorem nauk medycznych oraz magistrem farmacji. Dr Przemysław Rzodkiewicz jest także nauczycielem akademickim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Przed rozpoczęciem pracy w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej pełnił funkcję Kierownika Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Wróć