Przejdź do treści

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: Substancje niebezpieczne pod kontrolą

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: Substancje niebezpieczne pod kontrolą

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie informuje o rozpoczynającej się w kwietniu 2018r., kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z cyklu

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: Substancje niebezpieczne pod kontrolą", która realizowana będzie w latach 2018-2019.

Organizatorem kampanii w Polsce jest Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. 22 623-36-77, 623-37-22. Wszelkie informacje dotyczące kampanii, a także materiały do pobrania, dostępne będą są na stronach internetowych:

https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19

www.healthy-workplaces.eu

Główne cele kampanii:

•     zwiększanie świadomości na temat znaczenia zapobiegania zagrożeniom związanym z substancjami niebezpiecznymi, w celu wyeliminowania
      powszechnych błędnych wyobrażeń na ten temat;

•     propagowanie oceny ryzyka przez udzielanie informacji na temat praktycznych narzędzi i tworzenie okazji do wymiany dobrych praktyk, ze szczególnym
      uwzględnieniem:

       ⇒   wykluczenia lub zastępowania substancji niebezpiecznych w miejscu pracy;

       ⇒   hierarchii środków zapobiegawczych (tj. przestrzegania hierarchii określonej w przepisach, tak aby zawsze wybierano najskuteczniejszy rodzaj środka);

•     pogłębienie wiedzy o zagrożeniach związanych z narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy przez wspieranie wymiany dobrych
      praktyk. EU-OSHA jest sygnatariuszem umowy, w której zobowiązała się do udziału w Planie działań UE na rzecz eliminacji substancji rakotwórczych;

•     zwrócenie się ku grupom pracowników o szczególnych potrzebach i podwyższonym stopniu ryzyka przez dostarczanie dostosowanych do konkretnych
      potrzeb informacji i przykładów dobrych praktyk. Ryzyko to może być zwiększone z powodu braku doświadczenia pracowników lub ich niedoinformowania,
      faktu, iż pracownicy są fizycznie mniej odporni lub że często zmieniają miejsca pracy bądź pracują w sektorach, w których świadomość problemu
      jest niewielka. Ryzyko może też być związane ze zwiększoną lub inną wrażliwością fizjologiczną (np. młodych stażystów, kobiet w porównaniu
      z mężczyznami itp.).

•     pogłębienie znajomości obowiązujących już ram legislacyjnych, które chronią pracowników, a jednocześnie zwrócenie uwagi na rozwój polityki.

Najważniejsze daty w kampanii to:

•     Spotkanie partnerstwa UE: marzec 2018 r.
•     Początek kampanii i rozpoczęcie Konkursu Dobrych Praktyk: kwiecień 2018 r.
•     Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: październik 2018 r.
•     Konkurs filmowy „Zdrowe miejsca pracy”: listopad 2018 r.
•     Impreza poświęcona wymianie dobrych praktyk: drugi kwartał 2019 r.
•     Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: październik 2019 r.
•     Konkurs filmowy „Zdrowe miejsca pracy”: listopad 2019 r.
•     Spotkanie na szczycie w ramach kampanii „Zdrowe miejsca pracy” i uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Dobrych Praktyk: listopad 2019 r.


Zapraszamy do udziału w kampanii.

 

Jadwiga Napiórkowska
Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy

Wróć