Przejdź do treści

Zdarzenie z udziałem pociągu PKP Intercity relacji Kołobrzeg – Kraków na stacji Warszawa Centralna_uzupełnienie.

Zdarzenie z udziałem pociągu PKP Intercity relacji Kołobrzeg – Kraków na stacji Warszawa Centralna_uzupełnienie.

Wojewoda Mazowiecki oraz Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informują, co następuje:

Podróżny został zlokalizowany. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie zostali wezwani na teren Dworca Warszawa Centralna i przeprowadzili wywiad epidemiologiczny z podróżnym i towarzyszącą mu w podróży osobą. Na podstawie bardzo szczegółowo przeprowadzonego wywiadu epidemiologicznego pracownicy powiatowej inspekcji sanitarnej potwierdzili, że podróżny nie spełnia kryteriów klinicznych i epidemiologicznych, które kwalifikowałyby go do jednej z grup ryzyka, określonych algorytmem wskazanym przez Główny Inspektorat Sanitarny. W związku z tym nie zachodziła potrzeba dalszego postępowania ani w kierunku przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa ani w kierunku kwarantanny, izolacji czy stosowania nadzoru epidemiologicznego. Podróżny został zwolniony i kontynuuje swoją podróż a postępowanie epidemiologiczne wobec niego zakończone.

(MUW; jn)

Wróć