Przejdź do treści

Zapraszamy do zapoznania się z nową kampanią społeczną pod nazwą "4U!", przygotowaną przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW.

Zapraszamy do zapoznania się z nową kampanią społeczną pod nazwą "4U!", przygotowaną przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW.

Zapraszamy do zapoznania się z nową kampanią społeczną pod nazwą "4U!", przygotowaną przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w temacie współczesnych problemów związanych z aktami terroryzmu. Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę (4U!) – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij Atak!. Procedura prezentuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.      

Zachęcamy do zapoznania się z akcją informacyjną, której szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.4u.tpcoe.gov.pl

Wróć