Przejdź do treści

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wróć