Przejdź do treści

Wystawa pt. "Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia"

Wystawa pt. "Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia"

W dniach 21 września – 7 października 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 prezentowana będzie Wystawa Grzybów pt.: „Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia”. Wystawę organizuje Pani Maria Pawlak - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, współorganizatorem przedsięwzięcia są Lasy Państwowe. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny, a patronat medialny Radio Plus Warszawa.
Celem wystawy, organizowanej już od wielu lat, jest profilaktyka zatruć grzybami poprzez zapoznanie społeczeństwa z cechami identyfikującymi najważniejsze grzyby jadalne i grzyby trujące, podobne do grzybów jadalnych i często z nimi mylone. Na wystawie zostaną zaprezentowane atrapy grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących, pogrupowane pod kątem ich podobieństwa zewnętrznego. Aby przybliżyć naturalną atmosferę lasu, wystawa zostanie również wzbogacona świeżymi grzybami, zbieranymi w lasach mazowieckich oraz innymi składnikami runa leśnego.
Osoby odwiedzające wystawę będą informowane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rodzajach grzybów i ich budowie oraz zasadach rozpoznawania i zbierania grzybów kapeluszowych. Przekazywane treści wzbogacane będą planszami edukacyjnymi ilustrującymi różnice między poszczególnymi gatunkami grzybów. Każdy zwiedzający będzie miał możliwość obejrzenia filmu edukacyjnego dotyczącego grzybów jadalnych i trujących oraz zasad bezpiecznego grzybobrania. Podczas trwania wystawy będzie można obejrzeć prace laureatów konkursu fotograficznego dla gimnazjalistów pt. „Leśne inspiracje”, nad którym patronat honorowy objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających od 21 września do 7 października
codziennie: w dni powszednie w godz. 9.00 – 14.00,

a w soboty i niedziele w godz. 10.00 – 17.00.
Wstęp wolny.
Opiekunowie grup szkolnych zainteresowani obejrzeniem wystawy proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu rezerwacji terminu. 
* * * * * *
Dodatkowych informacji udzielają:
pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie
tel. (22) 432 10 02, e-mail: promocjazdrowia@wsse.waw.pl
Plik do pobrania: plakat 

 

Wróć