Przejdź do treści

Wystawa Grzybów "Poznaj Grzyby - Unikniesz Zatrucia"

Wystawa Grzybów "Poznaj Grzyby - Unikniesz Zatrucia"

Wystawa Grzybów pt. „Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia”

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie oraz Lasy Państwowe zapraszają na Wystawę Grzybów pt.: „Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia”, która odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 82 w dniach 13 września – 29 września 2017 r.

Celem wystawy, organizowanej już od wielu lat, jest profilaktyka zatruć grzybami poprzez zapoznanie społeczeństwa z cechami identyfikującymi najważniejsze grzyby jadalne i grzyby trujące, podobne do grzybów jadalnych i często z nimi mylone. Na wystawie zostaną zaprezentowane atrapy grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących, pogrupowane pod kątem ich podobieństwa zewnętrznego. Aby przybliżyć naturalną atmosferę lasu, wystawa zostanie również wzbogacona świeżymi grzybami, zbieranymi w lasach mazowieckich oraz innymi składnikami runa leśnego.

Osoby odwiedzające wystawę będą informowane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rodzajach grzybów i ich budowie oraz zasadach rozpoznawania i zbierania grzybów kapeluszowych. Przekazywane treści wzbogacane będą planszami edukacyjnymi ilustrującymi różnice między poszczególnymi gatunkami grzybów. Podczas trwania wystawy będzie można obejrzeć prace laureatów konkursu fotograficznego dla gimnazjalistów pt. „Leśne inspiracje”, nad którym patronat honorowy objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny, a patronat medialny Radio Plus Warszawa.

 

Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających od 13 września do 29 września codziennie:
w dni powszednie w godz. 9.00 – 14.00, 
a w soboty i niedziele w godz. 10.00 – 17.00. 

Wstęp wolny.

Opiekunowie grup szkolnych zainteresowani obejrzeniem wystawy proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu rezerwacji terminu. 

* * * * * *

Dodatkowych informacji udzielają:

pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie

tel. (22) 432 10 02, e-mail: promocjazdrowia@wsse.waw.pl

Plik do pobrania: plakat

Wróć