Przejdź do treści

Współpraca Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie z mobilnym laboratorium diagnostycznym Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w zakresie walki z epidemią koronawirusa w województwie mazowieckim.

Współpraca Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie z mobilnym laboratorium diagnostycznym Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w zakresie walki z epidemią koronawirusa w województwie mazowieckim.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną dotyczącą zachorowań na COVID-19 w województwie mazowieckim, na wniosek Wojewody Mazowieckiego, w okresie od 20 marca do 19 maja, baza diagnostyczna Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie została wsparta przez mobilne laboratorium diagnostyczne Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Taką decyzję podjął Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, na podstawie art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374).

Laboratoria Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie posiadają w swoim składzie laboratorium BSL-2, które wykonuje badania wirusologiczne metodą molekularną (Real Time PCR). Od początku epidemii w Polsce działa ono w systemie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu, z wykorzystaniem sił i środków mobilnego laboratorium diagnostycznego Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP. Wysoce wykwalifikowana kadra obu instytucji, podzielona na zespoły, wspólnie realizuje badania w kierunku SARS-CoV-2, a ich doświadczenie laboratoryjne zaowocowało realizacją tak trudnych zadań praktycznie w ciągu jednego dnia przygotowań organizacyjnych. Dodatkowo ze strony Sił Zbrojnych do pomocy skierowany został jeden ambulans z obsługą do awaryjnego pobierania wymazów na terenie województwa mazowieckiego.

Wsparcie diagnostyczne ze strony Sił Zbrojnych RP jest nieocenioną pomocą dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz całego województwa mazowieckiego, biorąc pod uwagę jego duży obszar, gęstość zaludnienia oraz wysoki wzrost zachorowań na COVID-19.

Wróć