Przejdź do treści

Wręczono odznaki honorowe „ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” Ministra Zdrowia dla pracowników mazowieckiej inspekcji sanitarnej. Jubileuszowa konferencja mazowieckich służb sanitarnych.

Wręczono odznaki honorowe „ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” Ministra Zdrowia dla pracowników mazowieckiej inspekcji sanitarnej. Jubileuszowa konferencja mazowieckich służb sanitarnych.

7 listopada br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie odbyła się Konferencja jubileuszowa z okazji 99-lecia Służb Sanitarnych oraz 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski. Podczas uroczystości 26 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego zostało wyróżnionych odznaką honorową „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” Ministra Zdrowia. Odznaczono nimi osoby, które swoim zaangażowaniem
i sumienną, wieloletnią pracą aktywnie rozwijają działalność służb sanitarnych w Polsce. Wśród wyróżnionych osób znalazła się Maria Pawlak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Grzegorz Hudzik, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz licznie zaproszeni goście.

Na wniosek Wojewody Mazowieckiego dwudziestu sześciu pracowników mazowieckiej inspekcji sanitarnej otrzymało honorowe odznaki Ministra Zdrowia za długoletnią służbę. Odznaka ta jest przyznawana za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa. Wręczeniu odznaczeń towarzyszyła konferencja jubileuszowa z okazji okrągłej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz jubileuszu 99-lecia służb sanitarnych.

Spotkanie otworzyła i powitała przybyłych gości Maria Pawlak Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie. Pani Inspektor zaprezentowała dwa okolicznościowe wykłady, które poświęcone były historii służb sanitarnych w Polsce oraz organizacji walki z chorobami zakaźnymi w naszym kraju w okresie ostatnich stu lat.

Prezentacji przysłuchiwali się z zainteresowaniem licznie przybyli goście, m.in.: Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz; Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, organu doradczego GIS dr hab. n. med. Piotr Tyszko; Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch; Wojewódzki Konsultant ds. Chorób Zakaźnych dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska; Wojewódzki Konsultant ds. Pediatrii dr hab. n. med. Bolesław Kalicki; Wojewódzki Konsultant ds. Zdrowia Publicznego dr hab. n. med., prof. nadzw. w CMKP Dorota Cianciara; w zastępstwie Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny dr n. med. Rafał Gierczyński. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Alicja Walecka Dyrektor Biura Wojewody, Jarosław Chmielewski Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW.

Uroczystość zaszczycili również swoją obecnością Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni, m.in. z Krakowa, Gdańska, Szczecina, Olsztyna, Kielc czy Białegostoku. W spotkaniu wzięli udział Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni z województwa mazowieckiego oraz pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Najważniejszymi gośćmi uroczystości byli uhonorowani odznaczeniami Ministra Zdrowia, długoletni pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych. W imieniu odznaczonych pracowników zabrał glos Ryszard Wróbel, Zastępca PPIS w Siedlcach.

- „Uroczystość jest dogodną okazją do przekazania podziękowań za Państwa  pracę, która w wymierny sposób przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. To miedzy innymi dzięki działaniom służb sanitarnych możliwe jest właściwe dbanie o tę bardzo istotną dla każdego obywatela sferę życia” - powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Podczas uroczystości Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera dokonał uroczystego wręczenia odznaczeń zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, pani Marii Pawlak.

Szczere gratulacje oraz podziękowania za trud kierowania służbami mazowieckiej inspekcji sanitarnej Pani Marii Pawlak złożył w imieniu wszystkich pracowników dyrektor Arkadiusz Chełstowski, Zastępca PWIS w Warszawie oraz przedstawiciele państwowej powiatowej inspekcji sanitarnej z Radomia i Ostrowi Mazowieckiej – Lucyna Wiśniewska PPIS w Radomiu i Tomasz Liwartowski, PPIS w Ostrowi Mazowieckiej.

Inspekcja Sanitarna jest jednym z najważniejszych podmiotów realizujących politykę państwa w zakresie zdrowia publicznego. Wojewódzka Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie sprawuje pieczę i nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców regionu.

Poniżej relacja fotograficzna:

(jn)

Wróć