Przejdź do treści

Wnioski do Komisji Socjalnej w celu skorzystania ze świadczeń ZFŚS.

Wnioski do Komisji Socjalnej w celu skorzystania ze świadczeń ZFŚS.

Termin składania dokumentów do Komisji Socjalnej w celu skorzystania ze świadczeń ZFŚS został wydłużony do 31 maja 2020r. Dokumenty można składać drogą mailową na adres: zfss@wsse.waw.pl

Załączniki:

  1. Oświadczenie o osiąganych dochodach i sytuacji rodzinnej,
  2. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku  pracownika / byłego pracownika,
  3. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku  dzieci,
  4. Wniosek o zapomogę z Funduszu Socjalnego,
  5. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wróć