Przejdź do treści

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim w ramach obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim w ramach obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

26 września br. w Pałacu Prezydenta RP odbyła się uroczystość uświetniająca obchody 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Medale zostały przyznane za zasługi w działalności na rzecz ochrony i bezpieczeństwa zdrowia publicznego oraz za wieloletnią służbę w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wśród wyróżnionych znaleźli się państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni oraz pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W spotkaniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczył również dr n. med. Krzysztof Skórczewski, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Prezydent RP złożył gratulacje pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej z okazji setnej rocznicy istnienia Służb Sanitarnych w Polsce i podziękował za ich pracę.

Szczegółowe informacje także pod linkiem:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,466,odznaczenia-z-okazji-jubileuszu-100-lecia-sluzb-sanitarnych.html

Inspekcja Sanitarna jest jednym z najważniejszych podmiotów realizujących politykę państwa w zakresie zdrowia publicznego. Wojewódzka Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie sprawuje pieczę i nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców regionu Mazowsza.

100 lat temu (19 lipca 1919 roku ) Sejm niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Zasadniczą ustawę sanitarną (Dz. U. Nr 63 poz 371). Dokument ten był najważniejszą podstawą prawną dla organizowania się całej służby zdrowia w Polsce, przede wszystkim dla przeprowadzenia solidnych zmian w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi nauki oraz poparciu społeczeństwa, które oczekiwało pomocy w walce z chorobami zakaźnymi.

Zasadnicza ustawa sanitarna w ogólnym zarysie określiła zadania, prawa i obowiązki rządu i samorządu. Zobowiązała samorządy terytorialne do organizowania szpitali, przychodni, ambulatoriów, a także przygotowania personelu medycznego. Ustawa zapewniła bezpośredni nadzór sanitarny państwa nad zdrowiem publicznym. Dla tego rodzaju organu państwowego pierwszy raz użyto pojęcia "Inspekcja Sanitarna", której działalność obejmowała wszystkie jednostki terytorialne kraju.

(jn)

Wróć