Przejdź do treści

„Szczepienia ochronne i nowe zagrożenia epidemiologiczne" konferencja w Ostrowi Mazowieckiej.

„Szczepienia ochronne i nowe zagrożenia epidemiologiczne" konferencja w Ostrowi Mazowieckiej.

W dniu 19 listopada 2019 r. dr n. med. Krzysztof Skórczewski, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uczestniczył w konferencji pt. „Szczepienia ochronne i nowe zagrożenia epidemiologiczne” zorganizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrowi Mazowieckiej. Wraz z nim udział w spotkaniu wzięło blisko 150 przedstawicieli podmiotów leczniczych, placówek oświatowo – wychowawczych, samorządów miasta i powiatu ostrowskiego oraz pracowników Inspekcji Sanitarnej.

Zaproszonych gości oraz wykładowców powitała Magdalena Kaczmarek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej. Dokonując otwarcia konferencji, przypomniała historię Polskich Służb Sanitarnych, których okrągły stuletni jubileusz obchodzimy w tym roku w Polsce. Następnie zapoznała słuchaczy z aktualnymi zadaniami realizowanymi przez Inspekcję Sanitarną w obszarze zdrowia publicznego.

W imieniu Głównego Inspektora Sanitarnego głos zabrała Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. Odczytała list skierowany do Dyrektora PSSE, pracowników Inspekcji oraz uczestników konferencji, w którym Główny Inspektor Sanitarny podkreślił wagę wydarzenia oraz zwrócił się z prośbą o kontynuację wzmożonych działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych.

Podczas konferencji Hanna Szczesna, Kierownik Sekcji Epidemiologii PSSE w Ostrowi Mazowieckiej przedstawiła sytuację epidemiologiczną wybranych chorób zakaźnych na terenie powiatu ostrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu liczby osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.

Kolejna wykładowczyni – dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz, Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii omówiła fakty i mity na temat szczepień. Pani profesor zwróciła uwagę na ogólnokrajowy spadek wyszczepialności oraz podkreśliła rolę edukacji w zakresie zdrowia i szczepień ochronnych społeczeństwa.

Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego w swoim wykładzie pt. „Choroby którym można zapobiegać w drodze szczepień” przedstawiła sytuację epidemiologiczną oraz zwróciła szczególną uwagę na choroby, którym można skutecznie i bezpiecznie zapobiegać dzięki szczepieniom ochronnym.

Dr n. med. Krzysztof Skórczewski, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wygłosił wykład na temat „Zagrożenia wektorowe, geografia, matematyka czy medycyna”. Przedstawił choroby tropikalne przenoszone drogą wektorową, obszary ich występowania oraz podkreślił, jak skutecznie można im zapobiegać za pomocą profilaktycznych szczepień, wykonanych przed planowaną podróżą.

Wszyscy wykładowcy podkreślali rolę edukacji społeczeństwa w zakresie korzystania z aktualnej
i rzetelnej wiedzy opracowanej przez ekspertów. Główny Inspektorat Sanitarny oraz NIZP – PZH na swoich stronach internetowych publikują szeroki zakres wiarygodnych informacji na temat szczepień ochronnych.

Na koniec konferencji odbyło się podsumowanie oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Szczepienia ochronne – lepiej szczepić niż leczyć”, którego organizatorem była PSSE w Ostrowi Mazowieckiej. Konkurs skierowany był do uczniów klas 7 – 8 szkół podstawowych z powiatu ostrowskiego. Celem konkursu było propagowanie szczepień ochronnych oraz aktywizacja młodzieży do poszerzania wiedzy na temat profilaktyki chorób zakaźnych. Do konkursu zostało zgłoszonych 41 prac plastycznych, z których komisja konkursowa wyłoniła laureatów miejsc I-III oraz przyznała dwa wyróżnienia. Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów.

(mk,jn)

Wróć