Przejdź do treści

Statystyka zgonów na Mazowszu - odpowiedź Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na wypowiedź Prezydenta m.st. Warszawy

Statystyka zgonów na Mazowszu - odpowiedź Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na wypowiedź Prezydenta m.st. Warszawy

Reagując na wypowiedź Prezydenta m.st. Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego w programie telewizyjnym  "Fakty po Faktach" w TVN24 w dniu 8 kwietnia br. dotyczącej statystyki zgonów związanych z COVID-19,

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że informacje o zgonach są raportowane przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych właściwych terenowo dla obszaru działania na podstawie zgłoszeń przekazanych przez lekarzy stwierdzających zgon na druku ZLK-5.

Art. 27 ust 1 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi, że lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Lekarz powinien dokonać zgłoszenia na formularzu ZLK-5, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. ( Poz. 2430 z 2019 r.) w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu. Jest to jedyna podstawa uznania zgonu przez PPIS jako zgonu spowodowanego chorobą zakaźną, w tym wypadku COVID-19.

Należy więc wnioskować, że rozbieżności w zgonach, w których jedną z przyczyn jest COVID-19, wykazywanych w kartach zgonów udostępnianych USC w Warszawie a danymi posiadanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie mogą wynikać z braku ww. zgłoszeń.

Powyższe wyjaśnienie zostało pisemnie przekazane Panu Prezydentowi w dniu 3 kwietnia br. w odpowiedzi na zgłoszone zapytania przesłane w piśmie do MPWIS z dnia 2 kwietnia 2020 r.

W województwie mazowieckim na dzień 8 kwietnia 2020 r. na podstawie dokumentacji i nadesłanych meldunków z województwa wykazano łącznie 37 zgonów z powiatów: białobrzeskiego (4), grójeckiego (7), legionowskiego (2), piaseczyńskiego (3), radomskiego (8), wyszkowskiego (1), szydłowskiego (1), otwockiego (1) oraz m.st. Warszawy (10).

Liczba zgonów wykazana przez PPIS w m.st. Warszawie to 10 osób, które zmarły w Szpitalu MSWiA (9) i Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim (1). Były to osoby mieszkające na terenie objętym nadzorem epidemiologicznym PPIS w m.st. Warszawie.

Wśród wszystkich zgonów wykazanych na Mazowszu liczba osób, które zmarły w Szpitalach w Warszawie (MSWiA, Zakaźny ), ale zostały wykazane w innych powiatach z uwagi na miejsce zamieszkania osoby zmarłej to: 1 mężczyzna (l.67) wykazany przez PSSE w Białobrzegach, 1 mężczyzna (l.37) wykazany przez PSSE w Otwocku, 2 osoby wykazane przez PSSE w Piasecznie  - kobieta (l.81) i mężczyzna (l.74), 1 kobieta (l.89) i 1 mężczyzna (l.88) wykazany przez PSSE w Legionowie.

Wróć