Przejdź do treści

Spotkanie mazowieckich służb sanitarnych z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Wojewodą Mazowieckim.

Spotkanie mazowieckich służb sanitarnych z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Wojewodą Mazowieckim.

Przywitanie nowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie przez  powiatowych inspektorów sanitarnych z województwa mazowieckiego rozpoczęło spotkanie przedstawicieli mazowieckiej inspekcji sanitarnej z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Wojewodą Mazowieckim. Narada stała się okazją do dyskusji na temat wyzwań i roli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w życiu obywateli.

Spotkanie w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie otworzył
dr n.med. Krzysztof Skórczewski, nowy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie. Przywitany przez zebranych omówił priorytety i zadania, jakie stawia przed pracownikami prowadzonej przez siebie inspekcji w dwóch najważniejszych aspektach: nadzoru nad bezpieczeństwem w obszarze zdrowia publicznego obywateli i edukacji w celu kreowania właściwych zachowań i postaw prozdrowotnych.

Główne tematy dalszej narady to: sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym w obszarze państwowej inspekcji sanitarnej na terenie Mazowsza, wymagania prawa żywnościowego dla podmiotów wytwarzających produkty pochodzenia roślinnego oraz zagrożenia epidemiologiczne województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem odry.

W spotkaniu wzięli udział: Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Grzegorz Hudzik, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Aleksandra Lusawa, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia a także Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Wojewoda Mazowiecki jako przedstawiciel rządu w terenie w swoim wystąpieniu przedstawił oczekiwania w zakresie współpracy z mazowieckimi służbami sanitarnymi. Zwrócił uwagę na konieczność dostosowania reakcji i działań państwowych służb sanitarnych wobec intensywnych zjawisk pogodowych, z którymi coraz częściej borykają się mieszkańcy Mazowsza (podtopienia, powodzie, pożary). Podkreślił jego zdaniem istotny aspekt działania służb sanitarnych w sytuacjach kryzysowych, która polega na wspieraniu służb ratowniczych oraz pomoc obywatelom w zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego i epidemiologicznego. Udział i rola inspekcji sanitarnej w budowaniu bezpieczeństwa w obszarze zdrowia publicznego jest nie do przecenienia. Potrzeba budowania powagi i siły państwa przez Państwową Inspekcję Sanitarną w obszarze ochrony zdrowia to główne przesłania wystąpienia Wojewody.

Synergia nadzoru i edukacji, komunikacja ze społeczeństwem poprzez nowoczesne kanały mediów społecznościowych to z kolei aspekty, które poruszyli w swoich wystąpieniach Minister Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny oraz Aleksandra Lusawa, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej. Z kolei Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego omówiła najważniejsze projekty, nad którymi obecnie pracuje GIS w obszarze bezpieczeństwa epidemiologicznego: prace nad Programem Szczepień Obowiązkowych na rok 2020, projekty do rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie określenia szczegółowych standardów organizacyjnych postępowania przeciwepidemicznego w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń szpitalnych czy ogólnopolski przegląd planów zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, aby wypracować jednolity model działania dla wszystkich województw.

Naradę zakończyło podsumowanie aktualnej sytuacji dotyczącej zagrożeń zdrowotnych na terenie Mazowsza, w tym omówienie sytuacji epidemiologicznej związanej z występowaniem odry na terenie naszego województwa.

(jn)

Wróć