Przejdź do treści

Spotkanie mazowieckich służb sanitarnych

Spotkanie mazowieckich służb sanitarnych

W dniach 5-6 września br. w miejscowości Turno-Brzeźce k/ Białobrzegów nad Pilicą odbyło się spotkanie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z Inspektorami powiatowych inspekcji sanitarnych z terenu województwa mazowieckiego. Tematem przewodnim narady było podsumowanie sezonu letniego na Mazowszu i podejmowanych w tym okresie działań inspekcji. W pierwszym dniu narady wziął udział Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera.

Spotkanie 5 września br. otworzyła Maria Pawlak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie. Po powitaniu oficjalnych gości i wystąpieniu Zdzisława Sipiery Wojewody Mazowieckiego rozpoczęła się część merytoryczna spotkania. W wydarzeniu uczestniczyli również Alicja Walecka, Dyrektor Biura Wojewody i Jarosław Chmielewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW.

Podsumowano działalność mazowieckiej inspekcji w sezonie letnim. Uczestnicy narady przeanalizowali jakość wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na terenie naszego województwa, zagrożenia epidemiologiczne i przypadki ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych, które miały miejsce podczas wakacji. Wśród omawianych tematów znalazły się również główne kierunki zmian związane z wymaganiami dotyczącymi kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz sprawy dotyczące planowania obrony cywilnej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego. Określone zostały nowe wyzwania i zakresy działania związane ze współpracą służb sanitarnych z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Policją i Kuratorium w kwestii bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Spotkanie mazowieckich służb sanitarnych - wspólne zdjęcie

Spotkanie mazowieckich służb sanitarnych rozpoczęcie konferencji prze Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę

Spotkanie mazowieckich służb sanitarnych - wystąpienie Marii Pawlak Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie

Spotkanie mazowieckich służb sanitarnych - wystąpienie Jarosława Chmielewskiego Dyrektora Wydziału Zdrowia MUW

(jn)

Wróć