Przejdź do treści

Rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego pod hasłem „Leśne inspiracje”!

Rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego pod hasłem „Leśne inspiracje”!

W dniu 4 września 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego pod hasłem „Leśne inspiracje”, zorganizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Celem Konkursu fotograficznego jest kształtowanie postawy szacunku do przyrody i odpowiedzialności za jej stan oraz wzbudzenie zainteresowania młodzieży bogactwem świata przyrody, a w szczególności królestwem grzybów.

Tematem Konkursu było ukazanie piękna lasu i runa leśnego poprzez wykonanie fotografii grzyba/grzybów w ich naturalnym środowisku.

Adresatami byli uczniowie szkół podstawowych klas VI-VII z województwa mazowieckiego.

W pracach Komisji konkursowej uczestniczyli przedstawiciele: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Pałacu Młodzieży w Warszawie oraz Oddziału Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie.

Spośród 48 prac Komisja wyłoniła  3 laureatów i przyznała 3 wyróżnienia:

I miejsce: uczennica z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wsoli (powiat radomski);

II miejsce: uczennica ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach (powiat siedlecki);

III miejsce: uczeń ze Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Konopnickiej w Radzyminie (powiat wołomiński);

Wyróżnienia:

  • uczennica ze Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie (powiat miński);
  • uczennica ze Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie (powiat miński);
  • uczennica ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie (powiat wołomiński).

Podsumowanie Konkursu „Leśne inspiracje” i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystego otwarcia wystawy grzybów pt. „Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia” w dniu 11 września 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

Wróć