Przejdź do treści

„Projekt EpiBaza - udostępnianie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności” – konferencja i szkolenie dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

„Projekt EpiBaza - udostępnianie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności” – konferencja i szkolenie dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniu 8 lipca 2019 r. w Warszawie Krzysztof Skórczewski, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez NIZP-PZH, poświęconej podsumowaniu trzyletniej pracy nad projektem EpiBaza.

Konferencja towarzyszyła szkoleniu, w którym wzięli udział pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pionów nadzorów i laboratorium (Epidemiologia i Bezpieczeństwo Żywności) z całej Polski.

EpiBaza to zintegrowany system do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych z zakresu nadzoru epidemiologicznego i bezpieczeństwa żywności, stworzony w ramach ogólnokrajowego projektu POLSKA CYFROWA na potrzeby zintegrowanej elektronicznej wymiany informacji istotnych w kontekście bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Projekt realizowany jest przez NIZP-PZH z dofinansowaniem funduszy europejskich.

System EpiBaza pozwala na przejście z papierowego gromadzenia danych na formę elektroniczną na wszystkich poziomach gromadzenia i przesyłu danych – od powiatowego, poprzez wojewódzki na centralnym kończąc. Korzystać z niego będą instytucje zaangażowane w realizowanie nadzoru nad bezpieczeństwem publicznym kraju w obszarze epidemiologii i bezpieczeństwa żywności.

Źródłem danych dla Systemu EpiBaza są zdigitalizowane dane historyczne (Biuletyny epidemiologiczne Ministerstwa Zdrowia od 1958 r.) a także aktualnie pozyskiwane w trakcie bieżącej pracy dane z nadzoru epidemiologicznego i bezpieczeństwa żywności powiatowych, wojewódzkich i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych, Rejestr Ognisk Epidemicznych, System Chorobowości Szpitalnej – wybranych obszarach, dane GUS – w wybranych obszarach oraz dane z Systemu Monitorowania Zagrożeń i formularze ZLK oraz ZLB.

(jn)

Wróć