Przejdź do treści

„Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019” – konferencja środowiska i okazja do wymiany doświadczeń oraz określenia celów na nowy rok.

„Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019” – konferencja środowiska i okazja do wymiany doświadczeń oraz określenia celów na nowy rok.

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja, w której uczestniczyli także przedstawiciele mazowieckiej inspekcji sanitarnej – Arkadiusz Chełstowski, p.o. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni województwa mazowieckiego.

Jednym z wydarzeń był panel dyskusyjny pt. „Znaczenie rozszerzenia powszechnego programu szczepień dla zdrowia publicznego. Jak osiągnąć najlepsze efekty krok po kroku?” W dyskusji poprowadzonej przez dziennikarkę, Aleksandrę Kurowską wzięli udział: Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny; Ewa Helwich, Kierownik Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii; Ernest Kuchar, Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Tę część konferencji poświęcono najważniejszym zagrożeniom epidemiologicznym, zdrowotnym i systemowym. Tematem głównym rozmowy były szczepienia postrzegane jako najważniejsza inwestycja państwa w zdrowie publiczne; propozycje zmian systemowych poprawiających wskaźniki Programu Szczepień Ochronnych; ekonomiczne aspekty szczepień ochronnych i wreszcie zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie szczepień.

Panel dyskusyjny otworzył Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, mówiąc o sposobach osiągnięcia wysokiego poziomu zdrowia publicznego poprzez organizację szczepień ochronnych. "Program Szczepień Ochronnych to kompromis pomiędzy potrzebami zdrowotnymi a możliwościami finansowymi państwa" zauważył Główny Inspektor Sanitarny. Priorytetem jest wprowadzenie wysoko skojarzonych szczepionek do obowiązkowego programu szczepień, szczepienia przeciwko HPV w wybranych grupach wiekowych oraz powszechne szczepienia przeciw rotawirusom.
Główny Inspektor Sanitarny zwrócił także uwagę na edukację i informację, dotyczącą promocji szczepień, która jest priorytetem w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rok 2019. Dotyczy to wszelkich form i narzędzi komunikacji, w tym social media.

Wśród prelegentów znaleźli się także m.in. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,, mówiący o szczepieniach przeciw rotawirusom, a także Ewa Helwich, kierownik Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii, która oceniła aktualny stan i skuteczność szczepień dla najmłodszych, zwłaszcza dla dzieci przedwcześnie urodzonych.
Wszyscy paneliści podkreślali w swoich wypowiedziach, że najważniejsza jest rola edukacji, rzetelnego informowania o przyjmowanych przez dzieci i dorosłych szczepieniach. To kluczowy, podstawowy element, o który powinni zadbać wszyscy praktycy w sektorze zdrowia, poczynając od lekarzy pediatrów przez położników po urzędy i podmioty pracujące na rzecz zdrowia.

***

Konferencja organizowana po raz kolejny przez Wydawnictwo Termedia oraz takie podmioty jak Menedżer Zdrowia, Polska Federacja Szpitali i Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej była okazją do szerokiej, reprezentatywnej i prestiżowej debaty o kluczowych zagadnieniach dla polskiej opieki zdrowotnej. Wzięli w niej udział przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzyści, menedżerowie podmiotów leczniczych, eksperci, przedstawiciele samorządów zawodowych i organizacji pacjentów.

W ramach konferencji odbyły się panele dyskusyjne obejmujące zarówno politykę zdrowotną, organizację, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, jak również terapie w wybranych dziedzinach medycyny. Konferencja "Priorytety w Ochronie Zdrowia" umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania systemem zdrowia, pokazuje jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej.

(jn)

Wróć