Przejdź do treści

Pracownicy służby zdrowia chronią przed grypą siebie i osoby ze swego otoczenia pracy.

Pracownicy służby zdrowia chronią przed grypą siebie i osoby ze swego otoczenia pracy.

Wpisując się w działania edukacyjne podejmowane przez różne instytucje na rzecz propagowania proszczepiennych postaw związanych z profilaktyką przeciwko grypie, zakończyliśmy akcję organizowaną w pierwszych dniach października w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. W szczepieniach przeciwko grypie wzięło udział ponad 60 pracowników naszej instytucji. Badania kwalifikacyjne do szczepienia przeprowadziła doktor Maria Pawlak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Warszawie a szczepienia wykonała Anna Tkaczyk, pracownik Sekcji Szczepień Ochronnych WSSE w Warszawie.

Mieliśmy przyjemność gościć u nas również pana Jarosława Chmielewskiego, Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Udział Pana Dyrektora w szczepieniu nadał naszej akcji dodatkowego waloru promocyjnego. Celem nagłośnienia akcji jest bowiem zwrócenie uwagi pracodawców, ale przede wszystkim pracowników (i to nie tylko ochrony zdrowia) na korzyści medyczne, ekonomiczne i społeczne, jakie niosą profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie. Naszym przykładem chcemy zachęcić innych pracodawców do przeprowadzenia na początku sezonu grypowego takich akcji w swoich instytucjach, urzędach, firmach.

Grypa i zachorowania na nią pracowników przynoszą pracodawcom wymierne koszty i ekonomiczne skutki wynikające z absencji
i kosztów zwolnienia chorobowego pracowników. Grypa pociąga za sobą ogromne skutki ekonomiczne „w indywidualnej kieszeni” samych pracowników.

WHO rekomenduje szczepienia przeciw grypie sezonowej wszystkim pracownikom ochrony zdrowia na początku każdego sezonu grypowego. Szczepienie przeciw grypie daje większą pewność, że osoby, z którymi my sami pracujemy, nie zostaną zakażeni.

Poniżej relacja fotograficzna:

(jn)

Wróć