Przejdź do treści

Pożegnanie Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami służb zespolonych.

Pożegnanie Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami służb zespolonych.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wziął udział w uroczystym pożegnaniu ustępującego Wojewody Mazowieckiego. Zdzisław Sipiera w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła i żegna się z Urzędem. Spotkanie stało się okazją do podsumowania wspólnej pracy Wojewody i służb zespolonych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa mazowieckiego.

Spotkanie odbyło się 6 listopada 2019 r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Otworzył je Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera, który przywitał przybył przedstawicieli wszystkich służb zespolonych województwa mazowieckiego. Wojewoda podsumował cztery lata swojej pracy, wskazując również na wyzwania, jakie czekają jego następcę.

Każdy z przedstawicieli służb zespolonych otrzymał osobiście podziękowanie z rąk Wojewody Mazowieckiego za pracę wniesioną na rzecz obywateli województwa.

W imieniu zaproszonych gości zabrał głos nadinspektor Paweł Dobrodziej, Komendant Stołeczny Policji, który przekazując, kwiaty podziękował Wojewodzie Mazowieckiemu za współpracę na rzecz Mazowsza. Spotkanie zakończyło się wykonaniem pożegnalnej pamiątkowej fotografii.

(jn)

(fotografie udostępnione przez Biuro prasowe Wojewody Mazowieckiego)

Wróć