Przejdź do treści

Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym a Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych podpisane.

Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym a Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych podpisane.

W dniu 21 lutego 2019 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych, Panią Agnieszką Dudrą a Głównym Inspektorem Sanitarnym, Panem Jarosławem Pinkasem w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współpracy przy sprawowaniu nadzoru nad spełnianiem przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczących prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzania do obrotu nowej substancji psychoaktywnej.

Więcej w tej sprawie na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod linkiem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/porozumienie-pomiedzy-inspektorem-do-spraw-substancji-chemicznych-a-glownym-inspektorem-sanitarnym/

(GIS)

Wróć