Przejdź do treści

Podsumowanie sezonu epidemicznego grypy 2018/2019 w województwie mazowieckim.

Podsumowanie sezonu epidemicznego grypy 2018/2019 w województwie mazowieckim.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przedstawia podsumowanie sezonu grypowego w województwie mazowieckim, zwyczajowo określane w okresie od 1 września do 31 marca następnego roku.

Na całym Mazowszu w tegorocznym sezonie grypowym, w okresie od 1 września
2018 r. do 31 marca 2019 r. zarejestrowano w sumie 636 824 przypadki
zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. W ubiegłym sezonie w tym samym okresie odnotowaliśmy dużo więcej przypadków: 818 654. Łącznie w tegorocznym sezonie 1 732 osób trafiło do szpitala z powodu grypy i zachorowań grypopodobnych, przy czym najwięcej w lutym 2019 r., średnio ponad 120 w każdym tygodniu. W większości pacjenci mieli objawy ze strony układu oddechowego.

Niestety, w tzw. szczycie zachorowań, pomiędzy styczniem a marcem 2019 r. odnotowano również 16 zgonów: jedna osoba zmarła w styczniu, 9 – w lutym a 6 - w marcu.

Dla porównania: w Polsce odnotowano 143 zgony z powodu grypy i jej powikłań, najwięcej od ponad pięciu lat. Zbliżona śmiertelność (124 zgony) była jedynie w sezonie 2015/2016. W ostatnim dziesięcioleciu rejestrowano zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu zgonów. W Polsce w ostatnich sezonach epidemicznych liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę przekracza corocznie kilka milionów. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH (NIZP-PZH) wynika, że w minionych latach stale zwiększała się zachorowalność na grypę i infekcje grypopodobne . W sezonie 2013/14 zarejestrowano dwa miliony przypadków tego zakażenia, w latach 2014/2015 - 2,9 mln, 2015/2016 - 3,2 mln, 2016/2017 - 3,9 mln, a w 2017/2018 - 4,5 mln. W obecnym sezonie grypowym od 1 września 2018 roku do 7 kwietnia 2019 roku w Polsce odnotowano 3 692 199 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, czyli o 18 procent mniej niż w poprzednim sezonie. W porównaniu do minionych lat, z wyjątkiem sezonu 2017/20218, więcej było natomiast hospitalizacji - około 15 tysięcy

Zachorowalność na grypę i infekcje grypopodobne rośnie systematycznie i na Mazowszu. Oto bilans ostatnich lat:

2015 r. – 665 474 osoby (hospitalizowanych 1 646)

2016 r. – 808 925 osób (hospitalizowanych 1 786)

2017 r. – 974 235 osób (hospitalizowanych 2 078)

2018 r. – 1 008 288 osoby (hospitalizowanych 2 244)

2019 r. – w okresie styczeń – marzec – 339 234 osoby (hospitalizowanych 1 247)

Choć rośnie liczba zachorowań z każdym rokiem, praktycznie bez zmian pozostaje bardzo niski poziom wyszczepialności przeciw grypie w Polsce – w 2017 r. było to zaledwie 3,7%, w 2018 – 3,9%. Na tle innych krajów europejskich Polska sytuuje się w niechlubnej końcówce tuż przed Bułgarią, Łotwą, Estonią. Tymczasem eksperci stale podkreślają, że szczepienia są najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia się przed grypą i powinny się temu poddawać szczególnie osoby z grup ryzyka, tzn. dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, diabetycy oraz osoby borykające się z chorobami układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

Liczba osób zaszczepionych przeciw grypie na Mazowszu w roku 2016 wyniosła zaledwie 134 622 osoby, w roku 2017 – 165 635 osób a w minionym roku 2018 – 178 445 osób przy ogólnej liczbie ponad 5 mln mieszkańców naszego województwa. Jak widać liczba zaszczepionym z każdym rokiem rośnie, ale jest to nadal znikomy procent populacji województwa bo zaledwie 3,3 %, czyli niższy niż w Polsce.

W tym roku szczyt zachorowań na Mazowszu, podobnie jak w całej Polsce przypadł na połowę lutego. W każdym kolejnym tygodniu tego miesiąca na Mazowszu odnotowywano ponad 45 tys. nowych zachorowań.

Pacjenci zgłaszający się do szpitali i przychodni najczęściej mieli zapalenie oskrzeli, infekcje dróg oddechowych. Narzekali na bóle mięśni i wysoką gorączkę do 40 stopni Celsjusza. W tym sezonie zauważalny był wzrost zachorowań wśród ludzi spoza grup podwyższonego ryzyka, którzy do tej pory chorowali rzadziej. Do lekarzy trafiało wielu pacjentów w wieku 20-50 lat, dotąd nie chorujących, którzy mieli ciężki przebieg grypopodobnych infekcji wirusowych. Mimo leczenia nawet wieloma lekami pacjenci trafiali z ciężkimi powikłaniami pogrypowymi typu zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, astma, długotrwały kaszel.

Obszerne sprawozdanie z sytuacji epidemiologicznej grypy w Polsce przedstawili eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy podczas cyklicznego spotkania FLU MEETING 2019. Razem przeciwko grypie, które odbyło się 10 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Było to szóste spotkanie ludzi, którzy podjęli inicjatywę społeczną mającą na celu edukację Polaków w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę oraz ograniczenia skutków medycznych, społecznych i ekonomicznych z nimi związanych. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządów terytorialnych oraz do pracodawców.

Według danych i analiz NIZP-PZH prezentowanych podczas spotkania, w sezonie 2018/2019 występował głównie wirus grypy z grupy A - A/H1N1. Na ten szczep przypadało 77,8 procent zakażeń. Pozostałe odmiany wirusa grypy obecnego sezonu też należały głównie do grupy A. Na grupę B tym razem przypadło wyjątkowo mało infekcji - zaledwie 1,2 procenta (odwrotnie niż w poprzednim sezonie 2017/2018). W sezonie 2017/2018 dominowały szczepy z grupy B, które stanowiły 70,7 proc. wszystkich infekcji grypowych, z kolei w sezonie wcześniejszym 2016/2017 było ich zaledwie jeden procent.

Grypa pociąga za sobą ogromne skutki ekonomiczne. Policzono, że w sezonie infekcyjnym pacjenci w Polsce wydają średnio łącznie ok. 3,3 mld zł na leki OTC zwalczające objawy grypowe. Tymczasem szczepionka przeciw grypie to koszt zaledwie kilkudziesięciu złotych.

Globalną strategię walki z grypą przedstawiła w poniedziałek, 8 kwietnia br. Światowa Organizacja Zdrowia. Zdaniem tej organizacji, kolejna światowa pandemia grypy jest nieunikniona. WHO zaleciła przygotowanie się na zagrożenie i przestrzegła przed lekceważeniem ryzyka.

Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy profesor Adam Antczak zaapelował z kolei podczas konferencji, żeby dla seniorów po 75. roku życia szczepienia przeciwko grypie były bezpłatne.

W sezonie grypowym 2018/2019 po raz pierwszy szczepionki przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia były dostępne z 50-procentową refundacją. To właśnie ta grupa osób - seniorzy jest najbardziej narażona na powikłania pogrypowe i zgony z tego powodu, a wielu z nich nie stać na wykupienie wszystkich przepisanych im leków, w tym szczepionek.

Eksperci przypomnieli, że szczepienia najskuteczniej chronią przed wirusami grypy, ale również zmniejszają liczbę kosztownych hospitalizacji, szczególnie wśród osób starszych.

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy podkreślali w swoich wystąpieniach, że o szczepieniach należy zacząć myśleć już we wrześniu, ponieważ okres jesienno-zimowy jest najlepszym momentem do zaszczepienia się przeciw grypie.

Podczas wspomnianego FLU MEETING 2019 prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie zwróciła uwagę na to, aby w najbliższym sezonie grypowym 2019/2020 szczepić się jak najszybciej, gdy tylko pojawi się szczepionka przeciwko grypie. Najprawdopodobniej będzie ona dostępna z co najmniej dwutygodniowym opóźnieniem, najpewniej w drugiej połowie września.

- Wynika to z tego, że Światowa Organizacji Zdrowia później niż zwykle przekazała producentom informacje o rekomendowanych szczepach wirusa grypy, które powinny być uwzględnione w szczepionkach na kolejny sezon - wyjaśniła profesor Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

- Nie należy zatem zwlekać ze szczepieniem, bo liczba osób chętnych do zaszczepienia się przeciwko grypie może się skumulować - ostrzegła. Dotyczy to szczególnie osób starszych, najbardziej narażonych na zakażenie wirusem grypy.

 

(jn, sw) Wykorzystano materiały informacyjne przygotowane przez Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy na FLU MEETING 2019 dostępne na www.pzh.gov.pl

 

Wróć