Przejdź do treści

Ostatnie pożegnanie dr Wojciecha Żabickiego – wieloletniego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Ostatnie pożegnanie dr Wojciecha Żabickiego – wieloletniego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Dr n. med. Krzysztof Skórczewski, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Dyrektor WSSE w Warszawie wraz z obecnymi i dawnymi pracownikami stacji pożegnali podczas wczorajszej ceremonii pogrzebowej w Aninie zmarłego w dniu 12 czerwca 2020 r. dr Wojciecha Żabickiego - wieloletniego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
i Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

W lipcu 1975 r. w ramach reformy administracyjnej państwa polskiego Miejską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie przekształcono w jednostkę wojewódzką i dokonano jej integracji
z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w likwidowanym województwie warszawskim
z siedzibą w Aninie. Reformę tę realizował właśnie nowy dyrektor sformułowanej jednostki
– dr Wojciech Żabicki, który został powołany na stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniem 10 lipca 1975 r. przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
w uzgodnieniu z ówczesnym Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, Jerzym Majewskim.

Doktor Wojciech Żabicki, ur. 21 listopada 1933 r. ukończył Akademię Medyczną w Warszawie oraz drugi stopień specjalizacji z zakresu higieny ogólnej. Jako Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i jednocześnie Dyrektor WSSE pełnił funkcję do dnia 30 czerwca 1999 r. z osiemnastomiesięczną przerwą.

Doktor Wojciech Żabicki przez wiele lat był cenionym doradcą Światowej Organizacji Zdrowia przy ONZ, pracował również jako epidemiolog w warszawskich szpitalach na Bródnie oraz w Międzylesiu.

Cześć Jego pamięci!

(jn)

Wróć