Przejdź do treści

Opinie PPIS dotyczące zmiany nauczania w placówkach oświatowych związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych koronawirusa SARS-CoV-2.

Opinie PPIS dotyczące zmiany nauczania w placówkach oświatowych związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych koronawirusa SARS-CoV-2.

Informacja MPWIS na temat wydanych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego opinii dotyczących zmiany nauczania w placówkach oświatowych związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych koronawirusa SARS-CoV-2.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) wprowadzono zapis, że Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawia łączną informację na temat wydanych opinii i informuje, że na terenie województwa Mazowieckiego, po pierwszym tygodniu roku szkolnego 2020/21 sytuacja wygląda następująco:

Liczba wniosków złożonych o wydanie opinii – 63

Liczba wydanych opinii dla szkół, w tym:

 • Negatywnych – 14
 • Pozytywnych – 11

Opinie pozytywne wydano:

 1. PSSE Garwolin – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauki zdalnej dla 3 oddziałów klasowych (3bLO, 3 dLO, 3fLO), dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie - ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u uczennicy szkoły z klasy 3. Opinia wydana na okres od 07.09.2020 r. do 11.09.2020 r.
 2. PSSE Ostrołęka – wydano 2 opinie w formie pisemnej w zakresie nauczania zdalnego, dotyczy Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu - ze względu na wystąpienie zachorowania na COVID-19 u pracownika szkoły oraz bliski jego kontakt z pozostałym personelem. Opinia wydana na okres od 01.09. do 04.09.2020 r., druga opinia wydana do 13.09.2020 r.
 3. PSSE Otwock – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie prowadzenia edukacji w systemie zdalnym, dotyczy Szkoły Podstawowej w Ostrowie, gmina Celestynów – ze względu na wystąpienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u nauczyciela szkoły i objęcie kwarantanną pozostałych osób. Opinia wydana 02.09.2020 r. do czasu zakończenia kwarantanny personelu.
 4. PSSE Piaseczno - opinia wydana ustnie w zakresie nauczania hybrydowego dla 4 oddziałów z drugiej klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie - ze względu na potwierdzony pozytywny wynik u nauczyciela placówki. Opinia wydana na okres od 02.09. do 04.09.2020 r.
 5. PSSE Przasnysz - opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauki zdalnej dla jednej klasy (kl. IIai), dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – ze względu na wystąpienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego ucznia i jego rodziców. Opinia wydana na okres od 07.09.2020 r. do 13.09.2020 r.
 6. PSSE Radom - opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauczania hybrydowego, dotyczy Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Radomiu – ze względu na wystąpienie zarażenia u jednego ucznia szkoły. Opinia wydana bez terminu.
 7. PSSE w m. st. Warszawie – opinia w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 210 w Warszawie - ze względu na pozytywny wynik u jednego pracownika szkoły (kontakt z 53 osobami personelu). Opinia wydana na czas od 03.09.2020 r. do 07.09.2020 r.
 8. PSSE w m. st. Warszawie – opinia w formie pisemnej w zakresie nauczania zdalnego, dotyczy Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych Nr 1 w Warszawie – ze względu na potwierdzone przypadki zarażenia koronawirusem COVID-19 u dwojga uczniów. Opinia wydana na okres od 04.09.2020 r. do 12.09.2020 r.
 9. PSSE w m. st. Warszawie – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauczania zdalnego w jednej klasie 2, dotyczy LXXV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem COVID-19 u ucznia klasy 2. Opinia wydana na okres od 07.09.2020 r. do 12.09.2020 r.
 10. PSSE w. m. st. Warszawie – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauczania zdalnego, dotyczy Zespołu Szkół Nr 39 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem COVID-19 u nauczycielki. Opinia wydana na okres od 07.09.2020 r. do 13.09.2020 r.
 11. PSSE z m.st. Warszawie - opinia wydana dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie o zawieszeniu zajęć dla 4 oddziałów z II klasy do 12.09.2020 r.

* Informacja będzie przedstawiana na stronie www i na profilu FB w trybie komunikatów cotygodniowych we wtorki, zgodnie z terminem raportowania do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

(es, jn)

 

Wróć