Przejdź do treści

Nowe programy edukacyjne w woj. mazowieckim: „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?”

Nowe programy edukacyjne w woj. mazowieckim: „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?”

23 listopada 2017 odbyła się uroczysta inauguracja dwóch nowych programów edukacyjnych w województwie mazowieckim: „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?”. Szkolenie inauguracyjne odbyło się w Centrum Onkologii w Warszawie, a jego organizatorami byli Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie – Pani Maria Pawlak oraz Prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei” – Pani Barbara Pepke. W szkoleniu uczestniczyli powiatowi koordynatorzy programów z ramienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz szkolni koordynatorzy i realizatorzy programów – łącznie 128 osób.

W programie szkolenia, oprócz przedstawienia założeń programowych i omówienia metodyki realizacji działań, znalazły się wykłady przeprowadzone przez ekspertów: prof. dr hab. n. med. Piotra Rutkowskiego - Kierownika Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, na temat profilaktyki i wczesnej diagnostyka nowotworów skóry w tym czerniaka oraz dr n. med. Olgi Troniny z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na temat: Co powinniśmy wiedzieć i jak postępować z wirusowymi zapaleniami wątroby, jednym z największych zagrożeń epidemiologicznych.

Nowe programy mają charakter wojewódzkiej interwencji programowej. Realizacja pilotażu przewidziana jest na rok szkolny 2017/2018 w szkołach ponadpodstawowych. Działania programowe opierają się o gotową metodykę i bezpłatne materiały edukacyjne.

Głównym celem programu „Znamię! Znam je?” jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka, a w szczególności przekazanie wiedzy nt. czynników ryzyka zachorowania na czerniaka, uświadomienia zagrożeń i zasad profilaktyki oraz wartości odpowiednich zachowań i postaw.

Program „Podstępne WZW” ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, w tym przekazanie wiedzy nt. ryzyka zakażenia, uświadomienia zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie, pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych oraz kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.

Realizacja programów przebiega w partnerstwie z Fundacją „Gwiazda Nadziei”, pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego oraz patronatem merytorycznym „Akademii Czerniaka”

Wróć