Przejdź do treści

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny odznaczony odznaką honorową „ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”. Uroczystość w Kancelarii Premiera na okoliczność 100- lecia służb sanitarnych w Polsce.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny odznaczony odznaką honorową „ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”. Uroczystość w Kancelarii Premiera na okoliczność 100- lecia służb sanitarnych w Polsce.

24 września br. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otworzono wystawę „100-lecie służb sanitarnych” przygotowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny. W trakcie uroczystości, którą zaszczycił Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, wręczono odznaki honorowe „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”. Wśród wyróżnionych znalazł się dr n. med. Krzysztof Skórczewski, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Osoby, uhonorowane odznaką przyznawaną przez Ministra Zdrowia, swoim zaangażowaniem i sumienną, wieloletnią pracą aktywnie rozwijają działalność służb sanitarnych w Polsce. Dr n. med. Krzysztof Skórczewski, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przyjął wyróżnienie w gronie innych zasłużonych osób. Byli to: lek. Elżbieta Kraszewska, Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku; lek. wet. Jarosław Foremny, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie; dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy oraz Tomasz Białas, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Odznaki wręczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko. W uroczystości udział wzięli również Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas oraz zaproszeni goście.

Premier Mateusz Morawiecki złożył gratulacje pracownikom państwowej inspekcji sanitarnej z okazji setnej rocznicy istnienia Służb Sanitarnych w Polsce i podziękował za ich pracę. Zapowiedział też przyznanie nagród oraz podwyżek wszystkim pracownikom państwowej inspekcji sanitarnej.

Wystawa przygotowana i zaprezentowana przez Główny Inspektorat Sanitarny poświęcona jest stuleciu pracy służb sanitarnych w Polsce, przedstawionych na 20 planszach - począwszy od roku 1918 do współczesności. Ryciny, fotografie  i plakaty przedstawiają zarówno stan sanitarny i higieniczny ziem polskich u progu uzyskania niepodległości, jak i pracę oraz rolę Głównego inspektoratu Sanitarnego i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce w czasach współczesnych

Inspekcja Sanitarna jest jednym z najważniejszych podmiotów realizujących politykę państwa w zakresie zdrowia publicznego. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie sprawuje pieczę i nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców regionu Mazowsza.

100 lat temu (19 lipca 1919 roku ) Sejm niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Zasadniczą ustawę sanitarną (Dz. U. Nr 63 poz 371). Dokument ten był najważniejszą podstawą prawną dla organizowania się całej służby zdrowia w Polsce, przede wszystkim dla przeprowadzenia solidnych zmian w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi nauki oraz poparciu społeczeństwa, które oczekiwało pomocy w walce z chorobami zakaźnymi.

Zasadnicza ustawa sanitarna w ogólnym zarysie określiła zadania, prawa i obowiązki rządu i samorządu. Zobowiązała samorządy terytorialne do organizowania szpitali, przychodni, ambulatoriów, a także przygotowania personelu medycznego. Ustawa zapewniła bezpośredni nadzór sanitarny państwa nad zdrowiem publicznym. Dla tego rodzaju organu państwowego pierwszy raz użyto pojęcia "Inspekcja Sanitarna", której działalność obejmowała wszystkie jednostki terytorialne kraju.

(jn, GIS)

Wróć