Przejdź do treści

Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców

27 października w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej 36 odbyła się Konferencja skierowana do przedstawicieli rad rodziców z województwa mazowieckiego.
Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli przy    tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół, ich aktywizacji w działania na rzecz szkoły.
Na konferencji obecni byli pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, którzy zorganizowali stoisko edukacyjne, by propagować Ogólnopolski Program Edukacyjny pt. „Trzymaj Formę!” dotyczący zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej. Program promuje zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Na stoisku wyeksponowane zostały plakaty „Talerz zdrowia” oraz materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców i koordynatorów szkolnych. Zainteresowanym rodzicom przekazywano materiały edukacyjne a także udzielano informacji, dotyczących możliwości jego wdrożenia w szkołach ich dzieci poprzez kontakt z powiatowymi koordynatorami programu. 
Organizatorami konferencji byli: Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć