Przejdź do treści

Konferencja nt. profilaktyki i diagnostyka HIV w województwie mazowieckim

Konferencja nt. profilaktyki i diagnostyka HIV w województwie mazowieckim

W dniu 4 grudnia 2018 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja „Profilaktyka i diagnostyka HIV w województwie mazowieckim”, zorganizowana z inicjatywy Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Mazowieckim*.

Adresatami konferencji byli przedstawiciele powiatowych stacji sanitarno epidemiologicznych, starostw powiatowych, a także miast na prawach powiatu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Halina Krajkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Wykład nt. współczesnych oblicz epidemii HIV przeprowadziła dr n. med. Grażyna Cholewińska, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, zaś o Raporcie pt.: „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS w województwie mazowieckim” opowiedziała przedstawicielka Oddziału Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie, pełniąca funkcję przewodniczącej Zespołu Pani Marlena Skorupka-Dziedzic.
Pan Maciej Nazarewicz oraz Pan Michał Pawlęga ze Społecznego Komitetu ds. AIDS (SKA) przybliżyli szereg działań profilaktycznych swojej organizacji, skierowanych do osób należących do populacji kluczowych, w tym MSM (mężczyźni mający seks z mężczyznami). O współpracy międzysektorowej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i o owocu tej współpracy, jakim jest mobilny FES, oferujący szybkie testy na HIV, HCV i kiłę, opowiedziała Pani Agata Kwiatkowska, członek Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej.

* Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Mazowieckim został powołany przez Wojewodę Mazowieckiego w celu koordynacji działań związanych z wdrażaniem Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, podejmowanych na terenie województwa mazowieckiego. Jednym z efektów pracy Zespołu jest kolejna edycja Raportu pt.: „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS w województwie mazowieckim” (2018).

Zdjęcia: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wróć