Przejdź do treści

Informacja MPWIS nr 6 nt. wydanych przez PPIS na terenie woj. maz. opinii dt. zawieszenia zajęć w placówkach nauczania, wychowania i opieki związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych SARS-CoV-2._okres raportu 2.10. – 9.10. 2020 r.

Informacja MPWIS nr 6 nt. wydanych przez PPIS na terenie woj. maz. opinii dt. zawieszenia zajęć w placówkach nauczania, wychowania i opieki związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych SARS-CoV-2._okres raportu 2.10. – 9.10. 2020 r.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawia łączną informację na temat liczby opinii wydanych przez PPIS województwa mazowieckiego przekazanych do WSSE w okresie 2 października – 9 października 2020 r. i informuje, że na terenie województwa mazowieckiego we wskazanym okresie sprawozdawczym sytuacja wygląda następująco:

Liczba wniosków złożonych przez dyrektorów żłobków:

 • ogółem od 1 września 2020 r. / (w tym, z ostatniego tygodnia sprawozdawczego) – 6 (2)
 • rozpatrzonych pozytywnie ogółem / (w tym, z ostatniego tygodnia sprawozdawczego) – 6 (2)

Liczba wniosków złożonych przez dyrektorów przedszkoli*: (*dotyczy przedszkoli, które nie zostały ujęte w ramach danych dotyczących szkoły)

 • ogółem od 14 sierpnia 2020 r. / (w tym, z ostatniego tygodnia sprawozdawczego) – 48 (24)
 • rozpatrzonych pozytywnie ogółem / (w tym, z ostatniego tygodnia sprawozdawczego) – 46 (22)

Liczba wniosków złożonych przez dyrektorów szkół:

 • ogółem od 14 sierpnia 2020 r. / (w tym, z ostatniego tygodnia sprawozdawczego) – 407 (133)
 • rozpatrzonych pozytywnie ogółem / (w tym, z ostatniego tygodnia sprawozdawczego) – 305 (123)

Liczba wniosków złożonych przez inne placówki – ogółem - 4/ w tym, z ostatniego tygodnia sprawozdawczego – 1; pozytywne opinie: ogółem – 4 / w okresie sprawozdawczym – 1:

 • 3 poradnie pedagogiczno-specjalistyczne
 • 1 pozaszkolna placówka specjalistyczna

Wszystkie opinie dla „innych” placówek wydane przez PSSE w m. st. Warszawie.

Liczba wydanych pozytywnych opinii PPIS dla placówek nauczania, wychowania i opieki ogółem z podziałem na powiaty w okresie sprawozdawczym (żłobki/przedszkola/szkoły-razem):

 • białobrzeski – (0/0/1) – 1;
 • ciechanowski – (0/0/5) - 5;
 • garwoliński – (0/0/3) – 3;
 • grodziski – (0/0/2) – 2;
 • kozienicki – (0/0/1) – 1;
 • legionowski – (0/2/1) – 3;
 • lipski – (0/0/2) – 2;
 • miński – (0/0/3) – 3;
 • mławski – (0/0/1) – 1;
 • nowodworski – (0/0/1) – 1;
 • ostrołęcki – (0/1/1) – 2;
 • otwocki – (0/1/4) – 5;
 • piaseczyński – (0/0/6) – 6;
 • płocki – (0/0/6) – 6;
 • płoński – (0/0/2) – 2;
 • pruszkowski – (1/2/1) – 4;
 • przysuski – (0/0/3) – 3;
 • radomski – (0/0/6) – 6;
 • siedlecki – (0/0/2) – 2;
 • sierpecki – (0/0/2) – 2;
 • sochaczewski – (0/0/2) – 2;
 • Miasto Stołeczne Warszawa – (1/16/56) – 73;
 • Warszawski zachodni – (0/0/3) – 3;
 • wołomiński – (0/0/6) – 6;
 • zwoleński – (0/0/2) – 2;
 • żyrardowski – (0/0/1) – 1.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.08.2020 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1494).

* Informacja przedstawiana w trybie komunikatów cotygodniowych. Bieżące informacje na temat sytuacji w poszczególnych placówkach nauczania, wychowania i opieki, przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi terenowo państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

(es, jn)

Wróć